niedziela, 22 lutego 2015

Blast doors for modular sci-fi base from Assault Publishing | Śluzy do modularnej bazy SF z Assault Publishing

Assault Publishing company has shown us further modules for its upcoming sci-fi base in 15/20mm scale. Photos show all variants of blast doors and corridor support modules. Finished base will be available really soon.

Firma Assault Publishing pokazała zdjęcia kolejnych modułów przygotowywanej bazy SF w skali 15/20 mm. Zdjęcia pokazują wszystkie warianty śluz i łączników korytarzy. Gotowa baza będzie dostępna już wkrótce.