niedziela, 21 września 2014

Wicked Trees from Bitsbox | Potworne drzewa z Bitspudła

Bitsbox company offers three sets of new Terrain accessories - resin Wicked Trees. First set - "Small Wicked Tree" contains one model consisting of four parts. You can buy it for 4 USD. Second set is labelled as "Large Wicked Tree" and contains one model consisting of eight parts. Its price is 5 USD. Parts in both models may be assembled in various ways to make finished trees a bit different.
There is also a third set - "Wicked Forest" - which consists of one large and two small trees. Price of this set is 12 USD. Models were created by Marek Raczyński.

Firma Bitspudło oferuje trzy nowe zestawy modeli terenu - żywiczne Potworne Drzewa. Pierwszy z nowych zestawów to "Small Wicked Tree" - zawiera on jeden model składający się z czterech części. Można go kupić za 12 PLN. Drugi zestaw to "Large Wicked Tree", model zawarty w nim składa się z ośmiu części, a jego cena to 15 PLN. Części drzew można zmontować w różne sposoby, by uzyskać nieco odmienne gotowe modele.
Sprzedawany jest również trzeci zestaw - "Wicked Forest" - zawierający jedno duże i dwa mniejsze drzewa. Cena tego zestawu to 36 PLN. Autorem modeli jest Marek Raczyński.