poniedziałek, 6 lipca 2015

ZEN Terrain 10% off orders (and holidays) | Zniżka 10% na produkty ZEN Terrain (i firmowy urlop)

ZEN Terrain company goes on holiday - but starting from 11.07.2015 till 26.07.2015 you can get 10% discount of your order using phrase HOLIDAY10 while placing order at the manufacturer's webstore.

Firma ZEN Terrain udaje się na zasłużony urlop - jeśli jednak w dniach od 11 lipca 2015 do 26 lipca 2015 r. przy składaniu zamówienia w sklepie sieciowym producenta wpisze się hasło HOLIDAY10, otrzyma się zniżkę w wysokości 10% wartości zamówienia.
Video review of 19th century warehouse model from MAS | Wideorecenzja dziewiętnastowiecznego magazynu z MAS

News-Figz.com website has published a video review of 'XIX century warehouse' model released by Micro Art Studio. You can watch it here.

Strona News-Figz.com opublikowała wideorecenzję modelu "XIX century warehouse" produkcji Micro Art Studio. Film można obejrzeć tutaj.
New wave of promo offers from Scibor | Nowa fala promocyjnych ofert od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company runs another wave of its popular 30% off offers. We may buy cheaper following miniatures and sets of miniatures: 'SF Roman Gladiator Mech Suit' (32.28 EUR price, regular price is 46.11 EUR); 'SF Roman Legionary on Jet Bike' (special price is 21.71 EUR, regular price is 31.01 EUR); 'SF Roman General' (17.63 EUR promo offer, regular price is 25.18 EUR); 'SF Cezar of Rome' (17.63 EUR now, 25.18 EUR regular price); 'SF Roman Legionaries 10 figures set' (56 EUR, regular price is 80 EUR); 'SF Roman Pretorian Centurion' (special price 14.69 EUR, regular price is 20.98 EUR).

Firma Scibor Monsterous Miniatures prowadzi kolejną turę swojej popularnej sprzedaży promocyjnej wybranych figurek i produktów. Ich ceny są niższe o 30% od cen standardowych. Tym razem tańsze modele to: "SF Roman Gladiator Mech Suit" (obecna cena promocyjna to 128,87 PLN, cena normalna to 184,10 PLN); "SF Roman Legionary on Jet Bike" (cena specjalna 86,87 PLN, cena normalna to 124,10 PLN); "SF Roman General" (cena w ofercie specjalnej 70,49 PLN, cena normalna to 100,70 PLN); "SF Cezar of Rome" (cena obecna 70,49 PLN, cena normalna 100,70 PLN; "SF Roman Legionaries 10 figures set" (223,23 PLN w ofercie specjalnej, cena standardowa to 318,90 PLN); "SF Roman Pretorian Centurion" (58,66 PLN w ofercie obecnej, zazwyczaj 83,80 PLN).