poniedziałek, 2 lutego 2015

Hi-Tech Miniatures previews Albrecht Lux miniature | Hi-Tech Miniatures zapowiada figurkę Albrechta Luxa

Facebook profile of Hi-Tech Miniatures company has been recently updated with a preview photo of new 28mm scale miniature - 'Albrecht Lux'. This new release will be available tomorrow at the manufacturer's webstore.

Na profilu fejsbukowym firmy Hi-Tech Miniatures pojawiło się niedawno zdjęcie będące zapowiedzią kolejnej nowej figurki w skali 28 mm - "Albrecht Lux". Nowa miniaturka znajdzie się w sprzedaży już jutro.

Review of 'Small Factory 2nd gen." kit in 15mm scale | Recenzja zestawu "Mała Fabryka 2 gen" w skali 15 mm

Polish-language Strategie portal has published a review of 'Small Factory 2nd gen.' kit released by Terrains4Games company. Text is in Polish only, but there is a lot of nice photos. Definitely worth to check.

Na portalu Strategie ukazała się recenzja modelu "Małej fabryki 2 gen", produkowanej w skali 15 mm przez firmę Tereny do Gier. Bogato ilustrowany tekst znajduje się tutaj.

Upcoming ZBD-04 IFV in 3mm scale from Oddział Ósmy | Oddział Ósmy zapowiada ZBD-04 w skali 3 mm

Oddział Ósmy company has shown one of its upcoming models - Chinese ZBD-04 IFV in 3mm scale. You can see photo here.

Oddział Ósmy zapowiedział jeden z kolejnych modeli - chiński bojowy wóz piechoty ZBD-04 w skali 3 mm. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.

'Pulp City' website updates | Aktualizacje strony gry "Pulp City"

Developers of 'Pulp City' game informs about future updates of game's website. Some of the changes are being introduced right now, like changed forum functionality, others will be visible in coming weeks (for example, Heroes and Villains section will be updated to reflect changes in game's 2nd edition - you can see example of changes here). Store will be steramlined too and news will be posted much more frequently.

Producenci gry "Pulp City" informują o planowanych aktualizacjach i zmianach strony gry. Niektóre z nich są wprowadzane już teraz, jak zmiany na forum, inne będą widoczne w nadchodzących tygodniach (na przykład, podstrona poświęcona bohaterom i czarnym charakterom zostanie zmieniona tak, by odzwierciedlenie znalazły zmiany wprowadzone w drugiej edycji gry - przykłąd można zobaczyć tutaj). Poprawiony zostanie sklep, częściej również na stronie pojawiać się będą nowe wiadomości.

X-Terra vs. Daemons update | Informacja o kampanii X-Terra vs. Daemons

Titan-Forge Kicsktarter crowdfunding X-Terra forces vs. Daemonic Kingdoms campaing is still going well, although pace is little slower now. So far, 17 512 USD has been pledged and new stretch goal has been unlocked - new free option - one of basic units. Producer has also shown new stretch goals- Lord of Ignorance daemon, which will be unlocked after reaching 20 000 USD, is especially worth to check.

Kampania kickstarterowa Siły X-Terra kontra Demoniczne Królestwa wciąż przyciąga zainteresowanych, choć tempo wpłat nieco spadło. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości 17 512 USD, co odblokowało kolejny cel dodatkowy - nową opcję "darmową", a mianowicie jedną z podstawowych jednostek. Producent ujawnił też kolejne cele dodatkowe - szczególną uwagę warto zwrócić na kolejnego demona - Pana Niewiedzy, który zostanie odblokowany po uzyskaniu wsparcia w wysokości 20 000 USD.

Price changes for 'Warzone Resurrection' | Zmiany cen figurek do "Warzone Resurrection"

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has released a short information about upcoming changes of prices of various miniatures for this game. Some figures will be cheaper (as much as 10 GBP/16 USD), some more expensive. Most of products will still cost the same as now - at least according to the information.

Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", opublikował krótką informację na temat zbliżających się zmian cen rozmaitych figurek do tej gry. Niektóre z nich stanieją (nawet o ok. 50 PLN), inne podrożeją. Według zapewnień producenta, większość z produktów pozostanie w dotychczasowych cenach.

Preview of new marker objective from ZEN Terrain | Zapowiedź nowego markera celu z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has previewed its next marker objective, which will be laser cut from HDF board. Check it here, on manufacturer's Facebook profile.

Firma ZEN Terran pokazała szkic projektowy swojego kolejnego markera celu, który będzie wycinany laserowo z płytki HDF. Można go zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.