czwartek, 13 grudnia 2012

Nowe podstawki z linii "Arcane" produkcji Micro Art Studio | New Micro Art Studio "Arcane" bases

Do sprzedaży w firmowym sklepie Micro Art Studio trafiły trzy nowe zestawy podstawek z linii "Arcane". Pierwszy z nich zawiera pięć kwadratowych, scenicznych, żywicznych podstawek o boku 20 mm, drugi zestaw zawiera pięć takich podstawek o boku 25 mm, trzeci natomiast liczy cztery podstawki o wymiarach 25x50 mm. Autorem rzeźb wszystkich podstawek jest Jan Horydowiec. Dwa pierwsze zestawy kosztują 17,71 PLN, zestaw trzeci kosztuje 26,57 PLN. Duże zdjęcia wspomnianych podstawek znajdują się w tym wątku oficjalnego forum firmy.

Micro Art Studio's webstore offers three sets of new scenic, resin bases from the "Arcane" line. First set contains five square 20 mm bases, second set contains five square 25 mm bases. Third set consists of four "cavalry" 25x50 mm bases. All bases were sculpted by Jan Horydowiec. First two sets cost 4.92 EUR, price of the third set is 7.38 EUR. You can see large photos of bases in this thread of the official company's forum.

Grudniowe nowości z Oddziału Ósmego | Oddział Ósmy's December new releases

Firma Oddział Ósmy, specjalizująca się w produkcji figurek w skali 3 i 15 mm, poinformowała o wydaniu kilku nowych zestawów. Są to: radziecka samobieżna haubica 2S19 MSTA (3 mm, 15 sztuk w zestawie), Su-27 Flanker (3 mm, 8 sztuk), napoleońska ciężka kawaleria II i IIa (3 mm, 15 sztuk), huzarzy w czako (3 mm, 15 sztuk), huzarzy plus dowódcy (3 mm, 10 huzarów, 5 dowódców), napoleońska haubica (3 mm, 15 sztuk), zwiadowcy New Vistula Legion (skala 15 mm, 6 figurek w zestawie). Zdjęcia wszystkich nowych produktów dostępne są w jednym z wątków forum "Strategie.

Oddział Ósmy company, manufacturer of 3 and 15 mm scale miniatures, has informed about releasing some new sets: Russian self-propelled howitzer 2S19 MSTA (3 mm, 15 pieces in set), Su-27 Flanker (3 mm, 8 pcs), napoleonic heavy cavalry II and IIa (3 mm, 15 pcs), hussars in tschakos (3 mm, 15 pcs), hussars in tschakos with commanders (3 mm, 10 hussars, 5 hussar commanders), napoleonic howitzer (3 mm, 15 pcs), New Vistula Legion scouts (15 mm scale, 6 miniatures per set). You can find photos of all new releases in one of the threads on the "Strategie" forum.

Ugruth The Jungle Fighter

W ofercie sklepu MaxMini pojawiła się nowa figurka bohatera orków, nosi ona nazwę "Ugruth The Jungle Fighter". Miniaturka wykonana jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", autorem rzeźby jest Robert Kurek, wzór pomalował Aleksander Kidawa. Cena tej figurki w sklepie producenta wynosi 9 EUR.

MaxMini webstore offers new miniature of ork here, labelled as "Ugruth The Jungle Fighter". Miniature is cast in resin in 28 mm "heroic" scale. Price of this miniature is 9 EUR.  Scultped by Robert Kurek, sample painted by Aleksander Kidawa.