sobota, 16 maja 2015

Alien vs. Predator pre-orders | Przedsprzedaż "Alien vs. Predator"

Prodos Games has shown four new photos of its 'AvP' game on Twitter, adding short information - "Here we go".  Actually, you can now pre-order this game in company's webstore - yours for 75 GBP.

Firma Prodos Games zamieściła na Twitterze cztery nowe zdjęcia z gry "AvP", dodając krótką informację - "Zaczynamy". I rzeczywiście, można składać zamówienia przedpremierowe na grę w sklepie producenta - cena wynosi 75 GBP.


Concept art of upcoming figure from Siren Miniatures | Szkic koncepcyjny przygotowywanej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures has shown a concept art for its upcoming miniature.

Firma Siren Miniatures pokazała szkic koncepcyjny jednej z przygotowywanych figurek.

KS exclusive model for 'HINT' game | Unikatowy model dla "HINT"

Developers of 'HINT' game has shown its Kickstarter exclusive model - Patrick 'The Hound' Murphy. This is metal 28mm miniature of Murphy (and his dog and 10 cards), available only during campaign for 8 GBP.

Twórcy gry "HINT" pokazali unikatową figurkę dostępną tylko dla osób wspierających kampanię kickstarterową - Patricka "The Hounda" Murphy'ego i jego psa. Dwie metalowe figurki w skali 28 mm (i dziesięć kart) dostępne są tylko w czasie zbiórki za 8 GBP.

ZEN Terrain shows antenna tower | ZEN Terrain pokazuje wieżę z antenami

ZEN Terrain company has shown a photo of its upcoming marker - Short Range Antenna Tower.

Firma ZEN Terrain pokazała zdjęcie swojego przygotowywanego znacznika - Wieży z Antenami Krótkiego Zasięgu.