poniedziałek, 19 maja 2014

"Warzone Resurrection" going retail | "Warzone Resurrection" w sprzedaży bezpośredniej

There is an important update posted on the "Warzone Resurrection" official fanpage on Facebook. Not only game is finally available at retail stores but there are some upcoming changes, especially considering miniatures, going on right now. Some of the oldest models are being redesigned, and contents of some of the sets is being changed. Read the full story here. Announcement is being accompanied by new 3D renders showing some of the changed miniatures.

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" opublikowany został ważny wpis, przybliżający obecną sytuację gry i jej najbliższą przyszłość. Gra trafia właśnie do sprzedaży bezpośredniej, co więcej - już teraz mają miejsce pewne zmiany, dotyczące w dużej mierze figurek. Część najstarszych modeli jest poprawiona lub zostanie poprawiona w najbliższym czasie, zmianie uległ też skład niektórych zestawów startowych. Pełna lista zmian dostępna jest tutaj. Wiadomości towarzyszą rendery 3D niektórych nowych i zmienionych figurek.

Wooden fence from REM | Drewniany płot z REM

Ristul's Extraordinary Market company has published on its Facebook profile a photo showing upcoming model of a wooden fence. Model is still being worked upon but it should be available in manufacturer's store next week.

Firma Ristul's Extraordinary Market pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie modelu drewnianego płotu. Model wciąż jeszcze jest na etapie prac nad nim, jednak żywiczne odlewy trafią do sprzedaży już w przyszłym tygodniu.

New dwarven bases from SMM | Nowe podstawki krasnoludzkie produkcji SMM

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers new set of resin scenic bases - "Dwarven Ruins #2". Set contains one round edge 50 mm base. Price of this set is 5.01 EUR.

W sklepie firmy Scibor Monstrous Miniatures można kupić nowy zestaw żywicznych podstawek - nowość nazwano "Krasnoludzkie ruiny nr 2". W zestawie znajduje się jedna podstawka okrągła z wypukłym brzegiem o średnicy 50 mm. Cena podstawki wynosi 20,10 PLN.

Photos of Enforcer - large model from Puppets War | Zdjęcia Enforcera - dużego modelu z Puppets War

Puppets War company has shown about dozen photos of Enforcer - large, bipedal robotic war machine. New resin model in 28 mm "heroic" scale will soon be available at the producer's webstore.

Firma Puppets War przedstawiła około tuzina zdjęć Enforcera, swojego nowego, dużego modelu dwunożnej maszyny bojowej. Model wykonany z żywicy w skali 28 mm "heroic" trafi wkrótce do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

"Numenara" Dice Set | Zestaw kości do gry "Numenara"

Q-Workshop company offers new set of dice for "Numenara" role-playing game. Set consists of four dice (2D10, D20 and D6), you can buy it for 13 USD.

Firma Q-Workshop oferuje nowy zestaw kości do gry RPG "Numenara". W zestawie znajdują się cztery kostki (2K10, K20 i K6), cena zestawu w sklepie producenta to 29 PLN.

"Wolsung SSG" Kickstarter soon | Wkrótce kampania kickstarterowa gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has informed about planned Kickstarter campaign of its "Wolsung SSG" game system. Game was published more then two years ago and with the planned campaign publisher will try to raise funds to publish two new factsions, new rules and a lot of new miniatures to already existing three clubs. Campaign will start June this year.

Firma Micro Art Studio poinformowała o planowanej kampanii kickstarterowej swojej gry "Wolsung SSG". Gra ukazała się na rynku ponad dwa lata temu, w czasie kampanii wydawca postara się zebrać fundusze na publikację dwóch kolejnych frakcji, nowych zasad oraz licznych nowych miniaturek do już istniejących trzech klubów. Kampania rozpocznie się w czerwcu tego roku.

Chaos Plasma Rifles from EvilCraft | Karabiny plazmowe Chaosu z EvilCraft

EvilCraft company offers new set of resin 28 mm "heroic" scale wepons labelled as "Chaos Plasma Rifles". Set contains four casts in two different patterns. Price of this release is 7 EUR.

Firma EvilCraft rozpoczęła sprzedaż nowego żywicznego zestawu uzbrojenia w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Chaos Plasma Rifles". W skład zestawu wchodzą cztery odlewy w dwóch różnych wzorach. Cena nowości to 7 EUR.

Two new Cossack Ogres miniatures | Dwie nowe figurki Ogrów Kozaków

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers two new 28 mm "heroic" scale miniatures from "Cossack Ogres" range. First new model is labelled as "Ogre Cossack Fedor", second miniature is named "Ogre Cossack Hryhorij". Both are supplied with resin scenic 40 mm square bases. Prices of the miniatures are identical - 20.98 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje dwie nowe figurki w skali 28 mm "heroic" z serii "Ogry Kozacy". Pierwszy z modeli nosi nazwę "Ogre Cossack Fedor", drugi natomiast "Ogre Cossack Hryhorij". Obie figurki są dostarczane wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 40 mm. Ceny miniaturek są identyczne, 83,80 PLN za figurkę.

New scales of terrains from Terrains4Games | Nowe skale makiet terenu z Tereny do Gier

Terrains4Games company is preparing its range of Laser Cut buildings, which were available in 15 mm scale so far, in other scales too. You can see photos of Factory model in 15 mm, 20 mm and 28 mm scales on company's Facebook profile.

Firma Tereny do Gier wkrótce będzie oferować swoją linię laserowo ciętych terenów, które dotychczas były dostępne wyłącznie w skali 15 mm, także w innych popularnych skalach wargamingowych. Na profilu fejsbukowym producenta można zobaczyć zdjęcia pokazujące jeden z modeli - fabrykę - w skalach 15, 20 i 28 mm. Podane zostały również ceny - model w skali 15 mm kosztuje 90 PLN, 20 mm 120 PLN, a w skali 28 mm 150 PLN.

Date of the "Mission Katharsis" Kickstarter | Data rozpoczęcia kampanii "Mission Katharsis"

Hi-Tech Miniatures company has informed, that tomorrow will start Kickstarter campaing of its "Mission Katharsis" - tactical board game.

Firma Hi-Tech Miniatures poinformowała, że jutro rozpocznie się kampania kickstarterowa taktycznej gry planszowej "Mission Katharsis".