poniedziałek, 7 lipca 2014

Nepharite of Algeroth | Nefaryta Algerotha

Prodos Games has shared with us information about upcoming new miniatures. We can shortly expect resin figures of Crimson Devils, The Screaming Devil, The Iron lady, Guardio Oblati, Icarus and The Black Widow. Additionally, all other units and heroes from the main rulebook and Heroes expansion are already rendered and ready for printing. Information is accompanied by a 3D render of Nepharite of Algeroth.

Firma Prodos Games podzieliła się z nami informacją o nowych figurkach. Już wkrótce dostępne będą żywiczne odlewy figurek Szkarłatnych Diabłów, Wrzeszczącego Diabła, Żelaznej Pani, Guardio Oblati, Ikara oraz Czarnej Wdowy. Dodatkowo, gotowe są rendery wszystkich jednostek i bohaterów z podręcznika głównego i dodatku z bohaterami. Informacji towarzyszy render 3D Nefaryty Algerotha.

Scenic bases from Den of Imagination | Podstawki sceniczne z Den of Imagination

Den of Imagination is Polish painting service recently selling its own products too - resin scenic bases. So far there are two series available - "Alien Infestation" and "Ruined Temple". You can see these new products on company's website.

Den of Imagination to polskie studio malarskie, ostatnio próbujące swoich sił również w produkcji akcesoriów do gier - scenicznych podstawek z żywicy. Obecnie w sklepie tego nowego producenta dostępne są zestawy wchodzące w skład dwóch serii - "Alien Infestation" oraz "Ruined Temple".

Demonic Hussar Wings from MaxMini | Demoniczne skrzydła husarskie z MaxMini

MaxMini has released a set of six "Demonic Hussar Wings". Set contains sex resin 28 mm "heroic" scale casts, you can buy it for 6.99 EUR.

Firma MaxMini wprowadziła do sprzedaży zestaw zawierający sześć żywicznych "Demonicznych Skrzydeł Husarskich" w skali 28 mm "heroic". Cena nowości to 6,99 EUR.