poniedziałek, 12 stycznia 2015

Upcoming Elf miniature from Spellcrow | Zapowiedź figurki elfa ze Spellcrow

Spellcrow company has published a photo of its upcoming Elf miniature - see it on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanej figurki elfa.

Preview of huge golem for 'Wolsung SSG' | Pierwsze zdjęcia wielkiego golema do gry "Wolsung"

Micro Art Studio company has updated its Kickstarter campaign website of first expansion for 'Wolsung SSG'. Producer is currently preparing two big parcels for Australian and American backers, which will be send to redistribute shortly. The biggest news of this update is Giant Golem though - it is still not complete, as weapons arms are not printed yet, but looks excellent and is huge. Check it here.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej pierwszego dodatku do gry "Wolsung SSG". Producent przygotowuje obecnie dwie duże paczki dla osób, które wsparły kampanię mieszkających w Australii i w Ameryce Północnej - zostaną one wysłane w ciągu kilku dni, a następnie poszczególne mniejsze paczki trafią do odbiorców. Najciekawszą nowinką w tej aktualizacji są jednak zdjęcia Olbrzymiego Golema - figurka nie jest jeszcze gotowa, nie wydrukowano jeszcze jej ramion z bronią, mimo to wygląda świetnie i jest, po prostu, wielka. Sprawdźcie sami.

Third unit of Steam Ogres from Puppets War | Trzecia jednostka Parowych Ogrów z Puppets War

Puppets War has released a third unit of its Steam Ogres - 'Slayers'. Set contains three miniatures of Steam Ogre Slayers, casted in resin in 28 mm 'heroic' scale. Total height of miniatures is 60mm. You can buy this new set for 26 EUR.
Additionally, you can buy separate set of 'Slayers' weapons' - this set contains six resin 28 mm 'heroic' scale casts of weapons of Slayers unit, three with left and three with right hands. Price of this release is 9 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż trzeciego oddziału swoich Parowych Ogrów - "Slayers". W zestawie znajdują się trzy figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", ich wysokość wynosi ok. 60
mm. Cena zestawu to 26 EUR.
Bronie tego oddziału można także kupić w postaci oddzielnego zestawu - "Slayers' weapons". Znajduje się w nim sześć odlewów żywicznych broni w skali 28 mm "heroic", po trzy z lewą i prawą ręką. Cena tej nowości to 9 EUR.

Ravn Skaller for 'Norsgard' game render | Render figurki Ravn Skaller do gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with a renders of Ravn Skaller miniature, check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowane zostały dwa rendery pokazujące wygląd przygotowywanej figurki Ravn Skallera. Można je zobaczyć tutaj.