niedziela, 9 sierpnia 2015

Scibor shows new greens | Scibor pokazuje nowe rzeźby

Scibor Monsterous Miniatures Facebook profile has been updated with photo of new sculpts. Check it here.

Na profilu fejsbukowym Scibor Monsterous Miniatures ukazało się zdjęcie pokazujące nowe rzeźby. Zerknijcie tutaj.

Hunter miniature for 'Afterglow' unlocked | Odblokowana figurka Myśliwego do "Afterglow"

White Three company informs that first stretch goal of Wastelanders crowdfunding campaign has been reached - Hunter miniature will be released in September. There are still 14 days left till the end of the campaing, next stretch goal is another figure - Guardian of the Forge, which will be unlocked after reaching 5200 PLN mark (so far 4383 PLN is declared).

Firma White Tree informuje, że osiągnięty został pierwszy cel dodatkowy kampanii Ludzi Pustkowi, dodatku z nową frakcją do gry "Afterglow". Oznacza to, że we wrześniu do sprzedaży trafi model Myśliwego. Do końca zbiórki zostało jeszcze 14 dni, kolejnym celem dodatkowym jest figurka Strażnika Kuźni. Zostanie odblokowana po osiągnięciu poziomu wpłat w wysokości 5200 PLN (dotychczas wpłacono 4283 PLN).