środa, 19 lutego 2014

The Green Alliance from MaxMini | Zielony sojusz z MaxMini

MaxMini company has finally revealed its next big project. You can watch this short movie dedicated to upcoming complete army labelled as "The Green Alliance". Army will be financed by a crowdfunding campaign. Movie shows first 3D renders of miniatures and gives some additional informations.

Firma MaxMini uchyliła dziś rąbka tajemnicy, publikując film wideo poświęcony projektowi nowej, kompletnej armii. Będzie ona nosić nazwę "The Green Alliance" i jej wydanie zostanie sfinansowane za pomocą kampanii crowdfundingowej. Na filmie widoczne są rendery pierwszych figurek, w skład armii będą także wchodzić pojazdy.

More reviews of Kfz. 13 | Kolejne recenzje Kfz. 13

Kfz. 13, model from the 6th issue of "September 1939", has been reviewed on two more blogs. You can read first review here, on Blog modelarsko-wargamingowy by Marins. Second review has been published by Kamiloss on his Modelarstwo blog.

Kfz. 13, model wydany wraz z szóstym numerem kolekcji "Wrzesień 1939", doczekał się kolejnych recenzji. Z pierwszą można zapoznać się tutaj, na blogu modelarsko-wargamingowym Marinsa. Druga recenzja, napisana przez Kamilossa, ukazała się na jego blogu Modelarstwo.

Fortress Guardian from REM (WIP) | Strażnik fortecy z REM (WIP)

Ristuls' Extraordinary Market company shared with us a photo showing one of its new miniatures being sculpted. New figure is labelled as Fortress Guardian.

Firma Ristul's Extraordinary Market opublikowała zdjęcie, pokazujące obecny wygląd opracowywanej właśnie nowej figurki. Będzie ona nosić nazwę Strażnik Fortecy.

Norsgard on Twitter | Gra "Norsgard" na Twitterze

"Norsgard" game is finally on Twitter. You can follow tweets from publisher of this new skirmish game here.

Gra "Norsgard" jest na Twitterze. Tutaj można śledzić wpisy producenta tej nowej gry skirmishowej.