piątek, 4 stycznia 2013

Dodatkowe elementy do budynków produkcji MAS (WIP) | Additional elements for MAS' buildings (WIP)

Na forum firmy Micro Art Studio pojawiły się zdjęcia pokazujące opracowywane właśnie dodatkowe elementy, przeznaczone do rozbudowy i zmian sprzedawanych już budynków do "Infinity".

You can see upcoming additional elements for customizing Micro Art Studio's "Infinity" buildings in one of the threads of the official company's forum.

Poradnik malowania podstawek "drewnianych" | Wood bases painting tutorial

Na oficjalnym forum firmy Micro Art Studio pojawił się poradnik dotyczący malowania podstawek z linii "Wood". Jego autorem jest Dimitri Peyrard.

There is a new "Wood bases" painting tutorial available on the official Micro Art Studio forum. It was written by Dmitiri Peyrard.

Duża aktualizacja sklepu Titan-Forge | Huge update of Titan-Forge webstore

Sklep sieciowy firmy Titan-Forge został zaktualizowany o nowe produkty, powstałe dzięki kampanii IndieGoGo "Drakskull's Menace". W sklepie pojawiło się ogółem piętnaście nowych pozycji, zgrupowanych w osobnym dziale. Wszystkie figurki odlane są z żywicy w skali 28 mm "heroic". Są to: Vorgash the Blood Drinker (15 EUR), Kostuh The Necromancer (13 EUR), Count Igork von Sharpfang (13 EUR), Zombliny (7 EUR), Doc Orcenstein (13 EUR), Jawbaty (18 EUR), goblini kanibale (8 EUR), kucharz kanibali (6 EUR), głośne duchy (7 EUR), Burtz the Ghostcaller (18 EUR), wielkie, złe wilki (25 EUR), ożywieńcze trolle (16 EUR), grupa dowodzenia zomblinów (5 EUR), Grimmy Boyz (7 EUR) i Drakskull na Tronie Śmierci (42 EUR).

Titan-Forge webstore has been updated with new products funded thanks to IndieGoGo "Drakskull's Menace" campaign. You can find fifteen new releases, grouped under the campaign name:  Vorgash the Blood Drinker (15 EUR), Kostuh The Necromancer (13 EUR), Count Igork von Sharpfang (13 EUR), Zomblins (7 EUR), Doc Orcenstein (13 EUR), Jawbats (18 EUR), goblin cannibals (8 EUR), cannibal cook (6 EUR), Noisy Ghosts (7 EUR), Burtz the Ghostcaller (18 EUR), Big, Bad Wulfs (25 EUR), Undead Trolls (16 EUR), Zomblin Command Group (5 EUR), Grimmy Boyz (7 EUR) and Drakskull on Throne of Death (42 EUR). All miniatures are casted in resin in 28 mm "heroic" scale.