niedziela, 17 sierpnia 2014

Dvorians then! | No to Dworianie!

The people have voted and Dvorians are victorious! In the vote of on "The Deluge" Kickstarter campaign website backers have voted for one of the sets from the main rulebook of the game "By Fire and Sword" to be made as soon as possible. Dvorians, Muscovite cavalry, were much more popular so Wargamer will make these miniatures soon.
Website of the campaign has been updated too, with up-to-date list of add-ons and announcement of another talar for backers, once number of theirs will reach 250. Read more information here.

Lud zagłosował i Dworianie zwyciężyli. W głosowaniu, jakie miało miejsce na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu" brały udział osoby ją wspierające. Miały one możliwość wyboru jednego z nadal niewydanych zestawów figurek z podręcznika głównego "Ogniem i mieczem" i zwycięzcą głosowania okazała się moskiewska kawaleria. Wargamer podał, że figurki do tej formacji będą gotowe w listopadzie.
Uaktualniona również stronę kampanii, znalazł się na niej aktualny katalog dodatków oraz zapowiedziano przyznanie kolejnych talarów dla osób, biorących udział w zbiórce, kiedy ich liczba przekroczy 250. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Design of Military Crab from ZEN Terrrain | Projekt wojskowego kraba z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a concept art for Military Crab vehicle. You can see a drawing here.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym szkic koncepcyjny pojazdu wojskowego Krab. Rysunek można obejrzeć tutaj.

Know Your Enemy - Transylvanians | Poznaj swojego wroga - Siedmiogrodzianie

Wargamer has updated its Kickstarter campaign of "The Deluge" website, publishing third pdf file from "Know Your Enemy" series  - this time it is all about Transylvanians. You may download English version of this text here.
Additionally, publisher of "By Fire and Sword" game has revealed a picture of Georg von Derflinger, commander of Brandenburgian division.

Wargamer zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej "Potopu", publikując trzeci plik pdf z serii "Poznaj swojego wroga". Tym razem tekst, który można pobrać stąd w języku polskim, traktuje o Siedmiogrodzianach.
Dodatkowo, wydawca "Ogniem i mieczem" zamieścił zdjęcie figurki Georga von Derfflingera, dowódcy dywizji branderburskiej.