środa, 8 maja 2013

Nowe kości steampunkowe | New steampunk dices

Firma Q-Workshop przygotowała nowy zestaw kości steampunkowych specjalnie z okazji "Dnia darmowego RPG".

Q-Workshop company has made a new set of steampunk dices specially for "Free RPG Day".

Poznaj swojego wroga - Szwecja | Know your enemy - Sweden

Wargamer poinformował o dostępności drugiego pliku .pdf prezentującego armie z gry "Ogniem i Mieczem" w cyklu "Poznaj swojego wroga". Tym razem opisana została armia Szwecji.

Wargamer has informed that second .pdf file from the series "Know your enemy" is available. This time file contains description of Swedish army for the game "By Fire and Sword".

Nowości z firmy Tereny do gier | Tereny do gier new products

Firma Tereny do gier zaprezentowała kilka zdjęć, pokazujących przygotowane nowości. Będzie to zestaw żywicznych futurystycznych barykad w skali 28 mm "heroic", a także gotowe, pomalowane zestawy budynków w skali 15 mm, przygotowywane we współpracy z Wargamerem.

Tereny do gier company has presented few photos, showing upcoming new releases. First of them is a set of futuristic resin barricades in 28 mm "heroic" scale, another ready to play, painted sets of buildings in 15 mm scale, designed for Wargamer's "By Fire and Sword" game.

Wieści z Wargamera | Wargamer news

Na froncie kampanii kickstarterowej Wargamera dzieje się coś praktycznie cały czas. Dziś wydawca wprowadził możliwość zamawiania kolejnego dodatku, w postaci zestawów sztandarów dla wszystkich dotychczasowych armii - kosztują one 9 USD za zestaw liczący 30 chorągwi. Zaprezentowano także zdjęcie wzorów kozaków służebnych - figurek dla dowódców moskiewskich.

Wargamer's Kickstarter campaign will run for 12 more days but publisher updates list of add-ons and goals daily. One such add-on was revealed today - sets of banners for all current armies in game - their price is 9 USD per set containing 30 banners. Photo of greens of servant cossacks were also published - new miniatures for Muscovite generals.

Krasnolud w 54 mm (WIP) | Dwarf in 54 mm (WIP)

Profil fejsbukowy firmy Scibor Monstrous Miniatures został zaktualizowany o zdjęcie opracowywanego krasnoluda w skali 54 mm.

Scibor Monstrous Miniatures Facebook fanpage has been updated with a photo of upcoming dwarf model in 54 mm scale.

Żetony rozkazów do "Ogniem i Mieczem" | Orders tokens for "By Fire and Sword"

Wargamer dodał, w ramach swojej kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i Mieczem", możliwość zamawiania w formie dodatku zestawów żetonów rozkazów. Dostępne są one dla każdej z dotychczasowych armii (armia Polski i Litwy posługuje się tym samym zestawem), kosztują 13 USD.

Newest add-on for Wargamer's Kickstarter "By Fire and Sword" campaign is set of orders tokens for each side currently available in game (Polish-Lithuanian Commonwealth use the same set). Price of this add-on is 13 USD.

Zdobądź kupon wartości 100 EUR | Win a 100 EUR voucher

Firma HiTech Miniatures rozpoczęła akcję, w której do 20 maja można wygrać kupon o wartości 100 EUR  na zakupy w sklepie sieciowym tego producenta. Akcja ma na celu zwiększenie sieci sprzedaży figurek HiTech Miniatures w sklepach istniejących fizycznie. Więcej informacji tutaj.

HiTech Miniatures company has announced a competition of sorts, with 100 EUR voucher as a main prize. Company would like to broaden its "brick and mortar" stores retail chain. More informations here. Competition runs till May 20th.