niedziela, 28 kwietnia 2013

Nowa linia podstawek Micro Art Studio | Micro Art Studio new range of bases

W sklepie firmy Micro Art Studio pojawiła się nowa linia scenicznych podstawek żywicznych o nazwie Derelict. Obecnie dostępne są dwa rodzaje podstawek - zestaw pięciu losowo dobranych okrągłych podstawek o średnicy 25 mm i zestaw dwóch losowo dobranych podstawek okrągłych o średnicy 40 mm. Oba zestawy sprzedawane są w cenie 17,71 PLN. Autorem rzeźb jest Łukasz Pisulla.
Na oficjalnym forum producenta dostępny jest wątek z dużymi fotografiami podstawek.

Micro Art Studio online store offers new range of resin scenic bases labelled as Derelict. Currently there are two different sets available. Set first contains five randomly chosen round 25 mm bases, second set consists of two randomly chosen round 40 mm bases. Price of both sets is identical - 4.92 EUR. Bases sculpted by Łukasz Pisulla.
You can see large photos of new bases in the thread posted on official company's forum.

Następny górnik krasnoludzki | Next dwarven miner

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży blister zawierający kolejną żywiczną figurkę krasnoludzkiego górnika w skali 28 mm "heroic", opatrzonego numerem 4. W zestawie znajduje się sceniczna kwadratowa podstawka żywiczna o boku 20 mm. Cena nowej figurki to 30 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures company offers new resin 28 mm "heroic" scale Dwarven miniature labelled as "Miner no. 4". Blister contains resin scenic square 20 mm base too - all for 7.52 EUR.

Zestawienie dodatków "kickstarterowych" do "Ogniem i Mieczem" | Compilation of 'Kickstarter" only add-ons for "By Fire and Sword"

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i Mieczem" pojawiło się zestawienie dotychczasowych dodatków specjalnych, dostępnych w ramach Kickstartera, a także podano ich ceny. Lista ta będzie stopniowo uzupełniana o nowe, odblokowane cele.
Z krótkiej wiadomości na fejsbuku wiadomo, że po odblokowaniu zestawu podjazdu moskiewskiego (zawierającego niewydane dotychczas figurki kozaków służebnych), możemy spodziewać się, między innymi, polskiej piechoty i tureckich segbanów.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign page has been updated with a list of of all special Kickstarter add-ons and their prices. This list will be expanded with new unlocked goals.
Additionally, there was a short information published on Facebook, that after unlocking Muscovite Skirmish Set (containing yet unreleased miniatures of servant cossacks), we can expect Polish infantry and Ottoman segbans.

Barbarzyńca ze sklepu SMM | Barbarian from SMM

W ofercie sklepu firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiła się figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic" nosząca nazwę "Barbarzyńca numer 1". Jest ona dostarczana wraz z kwadratową podstawką sceniczną o boku 25 mm, jej cena to 30 PLN. Autorem rzeźby jest Tomasz Radziewicz.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Barbarian no. 1". Miniature is supplied with square 25 mm scenic resin base, its price is 7.52 EUR. Figure is sculpted by Tomasz Radziewicz.