piątek, 10 maja 2013

Szkic koncepcyjny nowej figurki z MaxMini | Concept art of new MaxMini's miniature

Profil fejsbukowy firmy MaxMini został uaktualniony o szkic koncepcyjny nowej figurki, zgodnie z opisem producenta - kobiety walczącej w dżungli. Więcej informacji na temat nowej miniaturki ma zostać ujawnione w przyszłym tygodniu.

MaxMini Facebook profile has been updated with a concept art of a new miniature. According to the producer's description, more information about this "jungle lady" will be available next week.

Osiem zestawów nowych podstawek z MAS | Eight new sets of scenic bases from MAS

Firma Micro Art Studio oferuje osiem nowych zestawów żywicznych podstawek scenicznych. Cztery pierwsze zestawy należą do linii "Cobblestone", zestaw pierwszy zawiera pięć losowo dobranych kwadratowych podstawek o boku 20 mm w cenie 17,71 PLN, zestaw drugi tworzą dwie losowo wybrane podstawki kwadratowe o boku 40 mm w tej samej cenie, w skład zestawu trzeciego wchodzą cztery losowe podstawki kawaleryjskie 25x50 mm (kosztują 26,57 PLN), natomiast zestaw czwarty zawiera jedną losowo wybieraną podstawkę kwadratową o boku 50 mm, kosztującą 17,71 PLN. Trzy następne produkty należą do linii "Graveyard" - wszystkie to zestawy okrągłych podstawek z wypukłym brzegiem, wszystkie kosztują 17,71 PLN. Pierwszy zawiera pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm, drugi dwie losowo dobrane podstawki o średnicy 40 mm, a w zestawie trzecim znajduje się jedna wybrana w sposób losowy podstawka o średnicy 50 mm. Ostatnią nowością jest duża, okrągła podstawka z wypukłym brzegiem z serii "Winter Shale", ma ona średnicę 120 mm i kosztuje 61,99 PLN. Autorem wszystkich rzeźb jest Sebastian Makowski.
Na oficjalnym forum producenta znajduje się wątek, w którym można obejrzeć duże zdjęcia pomalowanych nowych wzorów.

Micro Art Studio company offers eight new sets of resin scenic bases. Four first sets belong to the "Cobblestone" range - first set contains five randomly chosen square 20 mm bases (4.92 EUR), second set consists of two randomly chosen square 40 mm bases (again set costs 4.92 EUR), third set contains four random cavalry 25x50 mm bases (price of this set is 7.38 EUR) and fourth set contains one randomly chosen square 50 mm base, this one is available for 4.92 EUR. Next three sets belong to the "Graveyard" range, all of them are wround bases. First set contains five randomly chosen 30 mm bases, second set contains two randomly chosen 40 mm bases and third set is just one random 50 mm base. Price of these sets is identical - 4.92 EUR per set. Last new set is large wround "Winter Shale" 120 mm base, available for 17.22 EUR. All sculpts by Sebastian Makowski.
Official company's forum has a new thread with large photos of painted new bases.

Wzory segbanów i kolejny plik do "Ogniem i mieczem" | Segban greens and another .pdf file for "By Fire and Sword"

Na stronie kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem" można zapoznać się ze zdjęciem pokazującym gotowe wzory tureckiej piechoty - segbanów. Udostępniono także czwarty plik .pdf z cyklu "Poznaj swojego wroga" - tym razem jest to opis armii Carstwa Moskiewskiego.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign website has been updated with a photo of Ottoman segban infantry. Fourth "Know your enemy" .pdf file is available too - this time it is description of the Muscovite Tsardom's army.

Górnik nr 7 | Miner no. seven

Do sklepu firmy Scibor Monstrous Miniatures trafiła figurka następnego krasnoludzkiego górnika, opatrzona cyferką siedem. Miniaturka wykonana jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 20 mm, jej cena to 30 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers next miniature of dwarven miner no. 7. This is 28 mm "heroic" scale resin miniature, supplied with square 20 mm resin scenic base. Figure costs 7.52 EUR.

Opancerzone ręce z Puppets War | Armour arms from Puppets War

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu części do konwersji, noszącego nazwę "Opancerzone ręce". Zawiera on 20 rąk (10 prawych i dziesięć lewych), pasujących do pancerzy i broni piechoty z oferty producenta. Części, wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic", zaopatrzone są w otwory na magnesy o wielkości 3x1 mm. Autorem projektu jest AR, wzory wykonał Maciej Powarunas i AR. Cena zestawu to 10 EUR.

Puppets War offers new set of conversion parts, labelled as "Armour arms". Set contains 20 arms (10 right and 10 left), which are compatible with armours and hand weapons produced by PW. Parts are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, all have 3x1 magnets holes. Price of this set is 10 EUR. Designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.