czwartek, 25 września 2014

Review of Kromlech Clanking Destroyers models | Recenzja figurek Clanking Destroyers z Kromlecha

Talk Wargaming website has published a review of Clanking Destroyers miniatures produced by Kromlech. Read it here.

Na stronie Talk Wargaming ukazała się recenzja figurek Clanking Destroyers produkowanych przez Kromlecha. Można ją przeczytać tutaj.

Is this Thursday? Yes, so let's read Pulp City update | Czy to czwartek? Tak, przeczytajmy więc co słychać w Pulp City

Every Thursday the team behind "Pulp City" game publish update of its Kickstarter campaign. Well, it is Thursday, so we can read some new information. New update gives us detailed description of the last stages of the publishing process - everything from cards to miniatures. Text is accompanied by a photo of freshly casted miniature - first ever 3D sculpted for this game.

Co czwartek twórcy gry "Pulp City" dzielą się z nami opisem stanu prac, jakie trwają nad nową wersją gry, sfinansowaną za pomocą kampanii kickstarterowej. Mamy czwartek, mamy więc również nowe informacje - wydawca opisuje praktycznie końcowe etapy prac nad wszystkimi składnikami gry - od kart, do figurek. Tekst ilustrowany jest zdjęciem żywicznego odlewu pierwszej figurki do "Pulp City", jaką zaprojektowano w technice 3D.

Little Flyer from ZEN Terrain | Mały pojazd latający z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown one of its upcoming models on company's Facebook profile. Model of the little flyer will be available in two slightly different versions in one box.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie jednego z praktycznie gotowych modeli, który wkrótce trafi do sprzedaży. Model małego pojazdu latającego będzie sprzedawany w dwóch wersjach różniących się osłoną kabiny - obie będą dostępne w tym samym zestawie.

Space Legionary Bionic Running Legs | Zestaw Biegnących Nóg Bionicznych Kosmicznych Legionistów

Kromlech offers new set of resin 28 mm "heroic" scale parts titled "Space Legionary Bionic Running Legs". Set consists of six legs in three different designs, you can buy it in producer's webstore for 7.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Space Legionary Bionic Running Legs". Zestaw zawiera sześć odlewów w trzech różnych wariantach, jego cena w sklepie sieciowym producenta to 32 PLN.

Pictures of Icarus fighter | Zdjęcia myśliwca Ikar

Prodos Games has published first photos of finished and cast Icarus fighter. You can see photos here.

Firma Prodos Games opublikowała pierwsze zdjęcia gotowego, odlanego modelu myśliwca Ikar. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

First photos of painted "The Deluge" miniatures | Pierwsze zdjęcia pomalowanych figurek z "Potopu"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, has published on its Facebook profile an album containing first photos of painted miniatures from "The Deluge" supplement, which were released due to successful Kickstarter campaign". Photos show models from the army of Transylvania. All figures were painted by Michał Cios.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował na swoim profilu fejsbukowym album zawierający zdjęcia pierwszych figurek z dodatku "Potop", wydanych dzięki udanej kampanii kickstarterowej. Na zdjęciach widoczne są modele z armii siedmiogrodzkiej. Wszystkie figurki pomalował Michał Cios.

Tactical Troopers from Puppets War | Tactical Troopers z Puppets War

Puppets War offers two new sets of 28 mm "heroic" scale sets of resin miniatures and parts. First new release is labelled as "Tactical Troopers", set contains 10 miniatures (one sergeant armed with pistol, nine soldiers armed with rifles). You can buy it for 29 EUR. Models were designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.
Second new set - "Tactical Trooper Heads" - contains ten heads of tactical troopers in three different variants,  you can buy it for 7 EUR. Models were sculpted by Maciej Powarunas.

Firma Puppets War oferuje dwa nowe zestawy żywicznych figurek i części w skali 28 mm "heroic". Pierwsza nowość to "Tactical Troopers". Zestaw zawiera dziesięć figurek (sierżanta uzbrojonego w pistolet oraz dziewięciu żołnierzy z karabinami). Cena to 29 EUR. Modele zaprojektował AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas i AR.
Druga z nowości - zestaw "Tactical Trooper Heads" - zawiera dziesięć odlewów głów żołnierzy w trzech różnych wariantach, cena to 7 EUR. Modele wyrzeźbił Maciej Powarunas.

Dwarves Female Character Set 2 30% off | Zestaw Krasnoludzkich Bohaterek nr 2 tańszy o 30%

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers "Dwarves Female Character Set 2" 30% cheaper. Set contains 5 resin 28 mm "heroic" scale miniatures, you can buy it for 17.63 EUR for next 3 days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje zestaw "Dwarves Female Character Set 2" taniej o 30%. W zestawie znajduje się pięć figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic", jego cena promocyjna, obowiązująca przez trzy dni, to 70,49 PLN.

Heroes of the Solar System v. 1.0 | Bohaterowie Układu Słonecznego v. 1.0

Prodos Games company, publisher of "Warzone Resurrection" game, has released free pdf file titled "Heroes of the Solar System". File contains free, official rulebook, which allows you to create your own Warlord to use in your games. This is version 1.0, which includes new heroes and units for every faction. You can download file here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", opublikowała darmowy plik pdf pod tytułem "Bohaterowie Układu Słonecznego". Plik zawiera darmowy podręcznik, pozwalający tworzyć własnych Lordów Dowódców. Podręcznik to wersja 1.0, zawiera nowych bohaterów i oddziały dla każdej z frakcji gry. Plik można pobrać stąd.

Oddział Ósmy's September releases | Wrześniowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has released another montly wave of new products. We will get following 3 mm scale sets: IMR & IEM Żuk (7 and 7 models); Otokar Cobra (15 models); Iltis (15 models); Type 89 APC (15 models); Type 62 LT (15 models); Westland Whirlwind (8 models); Ram Kangaroo (15 models); Mk IV "Female" tank (15 models) and Halier AC (15 models). One new 15 mm scale set will be released too - Ahayaa and Tarhsis (2 figures). You can see photos of all new releases on company's Facebook profile or in this thread on Polish Strategie forum.

Firma Oddział Ósmy pokazała zdjęcia kolejnej miesięcznej fali nowości. W skali 3 mm ukażą się następujące zestawy: IMR & IEM Żuk (7 i 7 modeli); Otokar Cobra (15 modeli); Iltis (15 modeli); Type 89 APC (15 modeli); Type 62 LT (15 modeli); Westland Whirlwind (8 modeli); Ram Kangaroo (15 modeli); czołg Mk IV "Female" (15 modeli) oraz samochód pancerny Halier (15 modeli). W skali 15 mm pojawi się jeden nowy zestaw - Ahayaa and Tarhsis (2 figurki). Zdjęcia wszystkich nowych produktów można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta lub w tym wątku forum Strategie.