wtorek, 30 lipca 2013

Trzy nowe produkty w sklepie Spellcrow | Three new products in Spellcrow webstore

Oferta sklepu sieciowego firmy Spellcrow wzbogaciła się o trzy nowości. Pierwszą z nich jest zestaw "Torsów Rycerzy Salamandry/Smoka", zawierający pięć żywicznych odlewów w skali 28 mm "heroic". Cena tego zestawu, wyrzeźbionego przez Marka Rurarza, to 21 PLN. Drugą nowością jest zestaw "Naramienników Rycerzy Wyuzdania", w którym znajduje się dziesięć żywicznych części pancerza w skali 28 mm "heroic" (pięć różnych wzorów). Cena tego zestawu to 29 PLN. Ostatni nowy produkt to "Karabiny Dźwiękowe" - zestaw o tej nazwie zawiera cztery egzemplarze broni, wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Cena to 21 PLN. Autorem naramienników i karabinów jest Piotr Pirianowicz.

Spellcrow's webstore offers three new releases today. First of them is labelled as "Salamander/Dragon Knights Torsos", set contains five resin 28 mm "heroic" scale torsos, sculpted by Marek Rurarz. Price of this set is 5.80 EUR. Second set is named "Pleasure Knights Shoulder Pads", it consists of ten resin 28 mm "heroic" scale parts of armour (five different designs). Price of this set is 8 EUR. Last new release is labelled as "Sonic guns", this set contains four weapons designed for converting 28 mm "heroic" scale miniatures. It is available for 5.80 EUR. Shoulder pads and guns were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Kolejne modele specjalne z kampanii "Ogniem i mieczem" | Painted new special models from "By Fire and Sword" campaign

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i mieczem" pojawił się kolejny wpis, w którym tym razem zaprezentowano część pomalowanych modeli specjalnych, odblokowanych w czasie zbiórki. Na zdjęciach widoczny jest Tuhaj-bej, szwedzkie markery obrażeń, duński chorąży oraz pułkownik Sosiński, pracowicie przeliczający dukaty.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign has been updated with new photos showing some painted special models unlocked during campaing. You can see Tugay Bey - famous Tartar commander, Swedish casualty markers, Danish ensign and colonel Sosiński, busy with counting all the shiny money...

Render Żołnierza Zagłady z Imperialu | Imperial Doomtrooper render

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" można obejrzeć render 3D pokazujący wygląd figurki Żołnierza Zagłady megakorporacji Imperial. Figurka będzie dostępna w dwóch wariantach - z bronią palną i mieczem łańcuchowym.

"Warzone Resurrection" Facebook fanpage has been updated with a 3D render showing Imperial Doomtrooper. Resin miniature will be available in two variants - with gun or chainsword.

Wkrótce nowe podstawki z SMM | New bases from SMM soon

Firma Scibor Monstous Miniatures pokazała na swoim fanpejdżu fejsbukowym zdjęcie przedstawiające dwie nowe podstawki, nad którymi trwają jeszcze prace.

Scibor Monstrous Miniatures has shown on its Facebook fanpage photo with two new bases being worked on.

Mech Mishimy | The Mishima Meka

Firma Prodos Games przedstawiła rener 3D pokazujący wygląd figurki dwunożnej machiny bojowej megakoporacji Mishima - Meka z gry "Warzone Resurrection".

Prodos Games company has shown 3D render with Mishima megacorporation giant walking combat machine - Meka from "Warzone Resurrection" game.

Odsłonięci Synowie Adramelecha i szkic koncepcyjny ogra-najemnika | Sons of Adramelech revealed and concept art of new ogre-mercenary

Firma Werewoolf Miniatures przedstawiła zdjęcie z odsłoniętymi wszystkimi pięcioma figurkami Synów Adramelecha, złych krasnoludów. Na jej fanpejdżu fejsbukowym dostępny jest także kolejny szkic koncepcyjny następnego ogra-najemnika.

Werewoolf Miniatures has shown photo with all five miniatures of Sons of Adramelech unblurred. There is a new concept art of another ogre-mercenary available on Werewoolf's Facebook fanpage too.