czwartek, 29 stycznia 2015

Mech Master Darius Khar

Hi-Tech Miniatures offers new, resin, 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Mech Master Darius Khar' from Bio-Tech Covenant faction. This is multi-part miniature (body, rear mechanical arm A, rear mechanical arm B, right mechanical arm, blades, right shoulder part, left arm with shoulder pad, power wrench), which is supplied with resin, round, scenic 40 mm base. Height of the new miniature, measured from feet to the eyeline, is 41 mm. You can buy this figure for 23 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Mech Master Darius Khar" z frakcji Bio-Tech Covenant. To wieloczęściowa figurka żywiczna (korpus, tylne ramię mechaniczne A, tylne ramię mechaniczne B, prawe ramię mechaniczne, ostrza, prawy naramiennik, lewe ramię z naramiennikiem, narzędzie), dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Wysokość nowej figurki, mieszona od stóp do linii oczu, to 41 mm. Cena nowości wynosi 23 EUR.

Oddział Ósmy's January releases | Styczniowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has released its January releases . This month, all of the new models come in 3mm scale: 'PRP-3 & SNAR 10' (7 and 7 models); 'UR-67 & UR-77' (7 and 7 models); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 and 7 models); 'Bionix II' (15 models); 'PL-01 concept tank' (15 models); 'M.D.450 Ouragan' (8 models); 'ZSL-92 IFV' (15 models); 'Cyclops MBT' (15 models); 'Venators' (15 miniatures) and 'T-80B' (this is actually third, improved model of this vehicle available). All new releases were posted on official company's Facebook profile.

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje styczniowe nowości. Tym razem wszystkie nowe modele są w skali 3 mm: "PRP-3 & SNAR 10" (7 i 7 modeli); "UR-67 & UR-77" (7 i 7 modeli); ' GMZ & PMZ-3/4" (7 i 7 modeli); "Bionix II" (15 modeli); "koncept PL-01" (15 modeli); "M.D.450 Ouragan" (8 modeli); "ZSL-92 IFV" (15 modeli); "Cyclops MBT" (15 modeli); "Venators" (15 figurek) oraz "T-80B" (to już trzeci, coraz lepszy model tego czołgu, produkowany przez Oddział Ósmy). Firma przedstawiła modele na swoim profilu fejsbukowym.

Make your own Hussar | Zrób swojego husarza

Puppets War offers two new sets of resin 28mm 'heroic' scale bits: 'Hussar wing-packs' and 'Hussar helmets'. First of these sets contains five hussar wing-packs with 3x1mm holes for magnet, which makes mounting and dismounting pack on back of a Striker armour really easy. Wings were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR. You can buy this set for 7 EUR.
Second set contains ten Hussar helmets, which were designed and sculpted by AR. Price of one set is 7 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic": "Hussar wing-packs" oraz "Hussar helmets". Pierwszy z tych zestawów zawiera pięć plecaków ze skrzydłami, wyposażonych w otwory do montowania magnesów 3x1 mm. Dzięki temu bardzo łatwej jest nakładanie i zdejmowanie ich z figurek w pancerzach Striker. Autorem projektu skrzydeł jest AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas i AR. Cena tego zestawu to 7 EUR.
Drugi zestaw zawiera dziesięć hełmów, autorem projektu i rzeźby jest AR. Centa tego zestawu to również 7 EUR.

New 'Ruined Temple' bases from Den of Imagination | Nowe podstawki z serii "Ruined Temple" produkcji Den of Imagination

Den of Imagination company offers new sets of resin scenic bases from its 'Ruined Temple' range.
There are five new sets: 'Ruined Temple Oval 170 mm' (one base, 26 USD); 'Ruined Temple Oval Small' (one base, 3.80 USD); 'Ruined Temple Oval Medium' (one base, 5.80 USD); 'Ruined Temple Oval Large' (one base, 9.50 USD) and 'Ruined Temple 32 mm' (one base for 1.20 USD).

Firma Den of Imagination wprowadziła do sprzedaży nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych ze swojej serii "Ruined Temple". Pięć nowych zestawów to:  "Ruined Temple Oval 170 mm" (26 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Small" (3,80 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Medium" (5,80 USD za podstawkę); "Ruined Temple Oval Large" (9,50 USD za podstawkę) oraz  "Ruined Temple 32 mm" (jedna podstawka kosztuje 1,20 USD).


Review of 'Fast Food Stalls' from ZEN Terrain | Recenzja zestawu "Fast Food Stalls" z ZEN Terrain

German-language Brueckenkopf Online website has published a detailed review of 'Fast Food Stalls' set released by ZEN Terrain. Read it here.

Niemieckojęzyczna strona Brueckenkopf Online opublikowała szczegółową recenzję zestawu "Fast Food Stalls" produkcji ZEN Terrain. Można ją przeczytać tutaj.

Norsgard team shows Dwarven Siege Master | Twórcy gry "Norsgard" pokazują krasnoludzkiego Mistrza Oblężęń

'Norsgard' game team has shown finished miniature of Dwarven Siege Master, last of the miniatures which were unlocked during recent Kickstarter campaign. You can see photos on the campaign website here, or here, on game's Facebook profile.

Twócy gry "Norsgard" pokazali gotową figurkę krasnoludzkiego Mistrza Oblężęń, ostatnią z figurek odblokowanych podczas niedawnej kampanii kickstarterowej. Zdjęcia można obejrzeć na stronie kampanii tutaj, lub na profilu fejsbukowym gry.