niedziela, 16 grudnia 2012

Świąteczna promocja Kromlecha | Kromlech Christmas deals

Firma Kromlech przygotowała specjalną ofertę świąteczną. W jej ramach można kupić trzy duże zestawy produktów. Pierwszy zestaw nosi nazwę "Halftrack Squadron", drugi "Demonic Fraternity", trzeci zaś "Orc Greatcoats". Każdy z nich pozwala zaoszczędzić ok. 20 procent normalnej ceny produktów wchodzących w  jego skład. Szczegółowe informacje na temat zawartości zestawów znajdują się pod podanymi linkami. Oferta jest ważna do 26 grudnia 2012 r. lub wyczerpania się zapasów.

Kromlech has prepared special Christmas deals. There are three of them available now. First deal is named "Halftrack Squadron", second is "Demonic Fraternity", third is labelled as "Orc Greatcoats". Every deal allows to save about 20% of the normal price. More information about Christmas deals is available at the specific links. Each offer will last until the end of 26.12.12 or until the stock runs out.