poniedziałek, 23 marca 2015

Photos of painted 'Merchant House' from Mini Monsters | Zdjęcia pomalowanego "Domu kupca" z Mini Monsters

Mini Monsters company has shown photos of its painted, resin 'Merchant House' 28mm 'heroic' scale building. You can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Mini Monsters udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia pomalowanego, produkowanego przez siebie modelu budynku "Domu kupca" w skali 28 mm "heroic". Można je zobaczyć tutaj.

Bigger 'Water and Sand' mat from Black Grom Studio | Większa mata "Water and Sand" z Black Grom Studio

Black Grom Studio company offers bigger version of its 'Water and Sand' gaming mat. New version has dimensions of 70"x32", you can buy it for 27 USD.

Firma Black Grom Studio oferuje nową, większą wersję swojej maty "Water and Sand". Nowa wersja jest znacznie większa, ma wymiary 70" na 32". Jej cena to 100 PLN.

Review of new Kromlech releases | Recenzja nowości z Kromlecha

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of two recently released miniatures from Kromlech - 'Sister Herja' and 'Inquisitor Ingrid von Schwarzhelm'. Read it here.

Na hiszpańskojęzycznym blogu Akihabara Station ukazała się obszerna recenzja dwóch wydanych niedawno figurek firmy Kromlech - "Sister Herja" oraz "Inquisitor Ingrid von Schwarzhelm".

New battle mat from Playmaty.pl | Nowa mata z firmy Playmaty.pl

Playmaty.pl company has released a new kind of battle mats. So far, most of the company's products were done on the black foam layer. New mats will use much more durable white foam layer. There are two new 'white' mats available now, 'Infinity' and 'Infinity 2' - both with a industrial theme.

Firma Playmaty.pl wprowadziła do sprzedaży nowy rodzaj mat do gier bitewnych. Dotychczas większość produktów tej firmy wykonywana była na warstwie czarnej pianki. Nowe maty wykorzystują znacznie bardziej wytrzymałą piankę w kolorze białym. Obecnie dostępne są dwie maty wykonane na nowym podkładzie - "Infinity" i "Infinity 2" - obie w cenie 199 PLN i o klimacie industrialnym.

Preview of Grey Ghosts for 'Warzone' | Zapowiedź Szarych Duchów do "Warzone"

Prodos Games has previewed its next set of miniatures for 'Warzone Resurrection' game - we will soon get Imperial Grey Ghosts. You can see preview here.

Firma Prodos Games zapowiedziała kolejny zestaw figurek do gry "Warzone Resurrection" - wkrótce w nasze ręce trafią Imperialne Szare Duchy. Obrazek będący zapowiedzią nowych figurek można obejrzeć tutaj.