piątek, 6 marca 2015

Two new sets of parts for Guards/Scouts from Spellcrow | Dwa nowe zestawy części dla Gwardzistów/Skautów ze Spellcrow

Spellcrow offers two new sets of resin 28mm 'heroic' scale parts for converting your miniatures. First is labelled as 'Feral Guards/Scouts torsos', second is 'Guards/Scouts legs'. Both sets contain ten resin casts each, you can buy them for 8 EUR (torsos) and 10.90 EUR (legs). All new parts were designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow oferuje dwa nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczone do konwertowania figurek. Pierwszy z zestawów nosi nazwę "Torsy dzikich Gwardzistów/Skautów", drugi to "Nogi Gwardzistów/Skautów". Oba zawierają po dziesięć odlewów, ich ceny to 29 PLN (torsy) i 39,50 PLN (nogi). Autorem projektów i rzeźb jest Marek Rurarz.

Cardboard containers from Baltazar Games | Kartonowe kontenery z Baltazar Games

Baltazar Games has released a new set of paper 28mm scale terrain accessories - 'Containters'. Set consists of eight A4 sheets of cardboard, which allows to build 12 containers (6x6x12cm). You can buy this new release for 24.60 PLN (about 5 EUR).

Firma Baltazar Games rozpoczęła sprzedaż zestawu kartonowych modeli terenu w skali 28 mm - Kontenerów. Zestaw zawiera osiem arkuszy A4, pozwalających skleić 12 kontenerów o wymiarach 6x6x12 cm. Cena nowości to 24,60 PLN.

'Freedom Forever' diorama from Prodos Games | Diorama "Freedom Forever" z Prodos Games

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown its upcoming 'Freedom Forever' diorama, which will be available at Adepticon 2015 and on company's website for 14.99 GBP (23 USD). Diorama depicts Capitol soldiers raising its megacorporation flag and is inspired by famout Marine Corp War Memorial. The Free Marine with a banner come on a separate resin 30mm scenic base and can be used as a standard bearer in the game.

Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazał zdjęcie dioramy "Freedom Forever", która będzie dostępna podczas konwentu Adepticon 2015 i - jednocześnie - na stronie firmy (cena 14,99 GBP/23 USD). Diorama przedstawia żołnierzy Capitolu wznoszących flagę swojej megakorporacji i jest inspirowana słynnym pomnikiem żołnierzy piechoty morskiej. Wolny Marine ze sztandarem, będący częścią dioramy, ma oddzielną, żywiczną podstawkę sceniczną o średnicy 30 mm, można go wykorzystać jako chorążego w grze.

Further photo of upcoming Plague Spawns | Kolejne zdjęcie Pomiotów Plagi

Spellcrow has shown further photo of its upcoming Plague Spawns. See it here.

Firma Spellcrow opublikowała kolejne zdjęcie przygotowywanych figurek Pomiotów Plagi. Zerknijcie tutaj.

Tor missile system | Wyrzutnia rakietowa Tor

Oddział Ósmy has shown a photo of upcoming 3mm scale model of Tor missile system. You can see it here.

Firma Oddział Ósmy pokazała zdjęcie przygotowywanego modelu wyrzutni rakietowej Tor w skali 3 mm. Fotografię można zobaczyć tutaj.