czwartek, 25 kwietnia 2013

Barbarzyńskie pancerze z Puppets War | Barbarian armours from Puppets War

Najnowszy produkt firmy Puppets War to zestaw dziesięciu korpusów barbarzyńskich pancerzy i dwudziestu ramion, wykonanych z żywicy w skali 28 mm "heroic". Odlewy posiadają zagłębienia 3x1 mm, przeznaczone do użycia magnesów. Cena zestawu to 27 EUR. Autorem projektu jest AR, rzeźbę wykonali Maciej Powarunas oraz AR.

New product in Puppets War online store is labelled as "Barbarian Armours" boxed set. Set contains ten 28 mm "heroic" scale, resin barbarian armour bodies and twenty resin arms - parts have 3x1mm magnet type holes. This boxed set price is 27 EUR. Models designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.

MaxMini na Salute 2013 | MaxMini on Salute 2013

Ekipa Beasts of War opublikowała dziś drugą część swojego filmu, poświęconego najciekawszym firmowym wystawiającym się na tegorocznym konwencie Salute. Tym razem fragment poświęcony jest MaxMini. Wydawca opublikował też na swoim profilu fejsbukowym galerię zdjęć wykonanych w trakcie przygotowań do konwentu i podczas jego trwania.

Beasts of War has published second part of its Salute 2013 video, covering most interesting companies. One of such companies in this part is Polish MaxMini. You can also see gallery of photos from this year Salute at MaxMini's Facebook profile.

Krasnoludy w pancerzach parowych | Dwarves in steam powered armours

Wczoraj informowałem o ukazaniu się figurki krasnoluda w ciężkim parowym pancerzu wspomaganym, wydanym przez firmę Scibor Monstrous Miniatures, dziś na stronie wydawcy ukazały się kolejne cztery figurki tego rodzaju. Wszystkie miniaturki wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic", dostarczane są z podstawkami scenicznymi o boku 25 mm, wykonanymi z tego samego materiału. Cena pojedynczej figurki to 30 PLN. Można je obejrzeć tutaj: figurka pierwsza, druga, trzeciaczwarta i piąta.
Aktualizacja: Wszystkie pięć figurek dostępne jest obecnie także w formie zestawu, którego cena wynosi 123,30 PLN.

First of the Dwarves in steam powered heavy armour was released yesterday, today there are four more designs in Scibor Monstrous Miniatures' online store. All of them are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, they are supplied with resin scenic square 25 mm bases. Price of the single miniature is 7.52 EUR. You can see miniatures here: first, second, third, fourth and fifth.
Update: all five miniatures are available as a set now too for 31.82 EUR.

Pierwszy cel dodatkowy "Ogniem i Mieczem" osiągnięty | First "By Fire and Sword" stretch goal is reached

Pierwszy cel dodatkowy kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i Mieczem" został osiągnięty po zaledwie kilku godzinach od jego publikacji. Ogółem zebrano dotychczas 10 971 USD - tym samym odblokowany został podjazd tatarów krymskich oraz figurka Tuchaj-beja. Drugi cel dodatkowy zostanie podany jeszcze dziś.

First stretch goal of the "By Fire and Sword" Kickstarter campaign has been reached just few hours after publishing it. So far campaign has gathered 10 971 USD - it means that Crimean Tartars skirmish party boxed set and miniature if Tugay Bey are unlocked. Next stretch goal will be published today.