sobota, 15 grudnia 2012

Recenzja produktów MiniMonsters | MiniMonsters products review

Na łamach bloga "Quidamcorvus" ukazała się recenzja niektórych spośród produktów polskiej firmy MiniMonsters.

"Quidamcorvus" blog has reviewd some products of the Polish MiniMonsters company (Polish only).

Rzymski legionista SF na jet bike'u (WIP) | SF Roman Legionary on Jet Bike (WIP)

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanego właśnie modelu, nosi on nazwę "SF Roman Legionary on Jet Bike".

Scibor Monstrous Miniatures Facebook profile has been updated with a photo showing new model being worked on - "SF Roman Legionary on Jet Bike".

Omówienie modelu "Fallen" z gry "Norsgard" | Inbox of the "Fallen" from "Norsgard" game

Na łamach bloga "Colured Dust" ukazało się omówienie figurki "Fallen" z gry "Norsgard".

"Coloured Dust" blog has published inbox of "Fallen" miniature from "Norsgard" game.

Zgniły rzeźnik - demon plugastwa | Rotten butcher - demon of plague

Kromlech rozpoczął sprzedaż nowego modelu, chyba największego z dotychczas oferowanych przez tę firmę. Nosi on nazwę "Rotten Butcher (demon of plague)". Miniaturka wykonana jest w skali 28 mm "heroic" z żywicy. Składa się z pięciu części (tułów, dwa ramiona, dłonie trzymające stylisko broni oraz jej ostrze). Do figurki dołączona jest okrągła podstawka o średnicy 60 mm. Cena demona to 52,99 USD. Autorem rzeźby jest Robert Kurek, wzór pomalował Andrzej Kasiewicz.


Kromlech started to sell newest miniature, probably biggest of this company's models so far. It's name is "Rotten Butcher (demon of plague). Miniature is cast in resin in 28 mm "heroic" scale, it comes in five pieces (body, two arms, hands with weapon's handle, cleaver blade) and with plain, round 60 mm base. It's price is 52.99 USD. Sculpted by Robert Kurek, sample painted by Andrzej Kasiewicz.

Kromlechowe głowy orków-jankesów | Kromlech Orc Yanks heads

W sklepie ebajowym firmy Kromlech można nabyć nowy zestaw orczych głów, noszą one nazwę "Orc Yanks Heads". Zestaw zawiera dziesięć żywicznych głów w skali 28 mm "heroic" (pięć różnych wzorów). Jego cena to 9,29 USD. Głowy wyrzeźbił Igor Karpow, wzory pomalował Edwin Smolinski.

Kromlech's E-bay store offers newest set of orc head swaps, labelled as "Orc Yanks Heads". Set contains ten resin heads in 28 mm "heroic" scale (five different designs). It's price is 9.29 USD. Sculpted by Igor Karpow, samples painted by Edwin Smolinski.