piątek, 2 stycznia 2015

Wulfkin pack ready for printing | Stado Wulfkinów gotowe do druku

Producers of 'Norsgard' game has informed that digital sculpts of all Wulfkin miniatures are finalised and ready to be printed. You can see final renders here.

Producenci gry "Norsgard" poinformowali, że cyfrowe rzeźby wszystkich figurek Wulfkinów są skończone i gotowe do druku. Finalne rendery można obejrzeć tutaj.

Review of 'Warzone Resurrection' rulebook | Recenzja podręcznika gry "Warzone Resurrection"

RPG.net webiste has published a long and detailed review of 'Warzone Resurrection' rulebook. You can read it here.

Na stronie RPG.net ukazała się obszerna i szczegółowa recenzja podręcznika gry "Warzone Resurrection". Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Preview of Modular Workshop System from HobbyZone | Zapowiedź Modularnego Systemu Warsztatowego z HobbyZone

HobbyZone company has published on its Facebook profile a video preview of one of its biggest projectes yet - Modular Workshop System. Check it here.

Firma HobbyZone opublikowała na swoim profilu fejsbukowym wideozapowiedź jednego ze swoich największych dotychczasowych projektów - modularnego systemu warsztatowego. Film można zobaczyć tutaj.

'Hind Commander' update | Aktualizacja gry "Hind Commander"

Assault Publishing company has released a new update for its 'Hind Commander' rules. Update introduces new variants of MDD-500 Defender/MH-6/AH-6 and CH-53E Super Stallion.

Firma Assault Publishing udostępniła aktualizację zasad swojej gry "Hind Commander". W dodatku zawarte są zasady pozwalające używać nowe warianty śmigłowców MDD-500 Defender/MH-6/AH-6 oraz CH-53E Super Stallion.