niedziela, 18 stycznia 2015

"The Deluge" - review | Recenzja dodatku "Potop"

Bitewny Zgiełk blog has been updated with a review of Polish version of 'The Deluge' expansion for 'By Fire and Sword' game. Article was written by MiSiO, you can read it here (or look for pretty photos of pages, as it is in Polish only).

Na blogu Bitewny Zgiełk ukazała się recenzja "Potopu", dodatku do gry "Ogniem i mieczem", napisana przez MiSiA. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

X-Terra bikers from Titan-Forge | Motocykliści sił X-Terra z Titan-Forge

Titan-Forge company will soon launch its further Kickstarter campaign 'Lords of Fury'. One of the armies which will be featured in this campaign will be X-Terra forces. Producer has shown (in great detail) models of upcoming Terra-bikers, which will be available during camapign. Check photo here and great spin image of the model here.
Campaign will start on January 23rd.

Firma Titan-Forge wkrótce rozpocznie swoją kolejną kampanię kickstarterową, noszącą nazwę "Lords of Fury". Jedną z armii, na które prowadzona będzie zbiórka, są siły X-Terra. Producent pokazał (bardzo szczegółowo) przygotowywane modele motocyklistów, które dostępne będą w trakcie zbiórki społecznościowej. Zdjęcie można obejrzeć tutaj, natomiast tutaj można obejrzeć model w bardzo szczegółowym widoku 360 stopni.
Początek kampanii zaplanowano na 23 stycznia.

Kromlech's Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour reviewed | Recenzja figurki Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour

Graven Games website has published a review of 'Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour' miniature released by Kromlech. Read it here.

Na stronie Graven Games opublikowana została recenzja figurki "Orc Warchief in Juggernaut Mecha-Armour" produkcji firmy Kromlech. Artykuł można przeczytać tutaj.