środa, 20 sierpnia 2014

Wargamer updates regimental sets information | Wargamer aktualizuje informację o zestawach pułkowych

Wargamer has released a new information about upcoming regimental sets. You can read it on "The Deluge" expansion Kickstarter campaign website. Three sets which were announced today are just first, producer will make gradually release all of their models in just two kind of sets - small blisters and much larger regimental sets. Additionally, sets available during campaign will have bonus content. Read more here.

Wargamer opublikował nowe informacje dotyczące zestawów pułkowych. Można się z nią zapoznać na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu". Zapowiedziane dziś rano trzy zestawy są pierwsze w kolejce, jednak docelowo producent zamierza wydawać swoje figurki w jedynie dwóch rodzajach opakowań - małych blistrach i dużych zestawach pułkowych. Dodatkowo, zestawy dostępne w czasie trwania kampanii kickstarterowej otrzymają bonusowe figurki. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

First wave of steampunk dwarves soon | Wkrótce pierwsza fala steampunkowych krasnoludów

Titan-Forge company has announced that first wave of Metal Beards and Sons of Kashan Vra (good and evil steampunk dwarves) will be available in the producer's webstore this Friday.
Titan-Forge's dwarves were unlocked during successful Kickstarter campaign earlier this year.

Firma Titan-Forge zapowiedziała, że pierwsza fala figurek Metalowych Bród i Synów Kashan Vra (dobrych i złych krasnoludów steampunkowych) trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta w ten piątek.
Produkcja krasnoludów z Titan-Forge została sfinansowana dzięki udanej kampanii kickstarterowej, która zakończyła się kilka miesięcy temu. 

Prototype of Military Barracks from ZEN Terrain | Prototyp baraku wojskowego z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has published three pictures of upcoming Military Barrack model in 28 mm "heroic" scale. Two photos show actual prototype, the last one is redesigned concept art which will make assemble easier.

Firma ZEN Terrain opublikowała trzy zdjęcia pokazujące wygląd przygotowywanego modelu baraku wojskowego w skali 28 mm "heroic". Dwa zdjęcia pokazują zmontowany prototyp, ostatnie to zmieniony nieco szkic koncepcyjny tego budynku, który po zmianach będzie łatwiejszy w montażu.

New offer from Kromlech | Nowa oferta z Kromlecha

Kromlech's webstore offer new kind of modelling materials - modelling embossed cards. So far there are three different kinds available but - according to the manufacturer - it will soon change. Plates are casted in resin, they have following dimensions: 80x55x2 mm. First is labelled as "Diamond pattern plate", second is "Double Tread Plate" and the last one is "Single Tread Plate". Prices of these new releases are identical - 1.99 EUR per one plate.

Sklep sieciowy firmy Kromlech oferuje nowy rodzaj materiałów modelarskich - płyty z teksturą. Obecnie dostępne są ich trzy rodzaje ale według zapowiedzi producenta liczba ta wkrótce się zwiększy. Płyty wykonane są z żywicy, mają następujące wymiary: 80x55x2 mm. Pierwsza nosi nazwę "Diamond pattern plate", druga to "Double Tread Plate", ostatnia zaś "Single Tread Plate". Ceny są takie same - 8 PLN za płytkę.

New sculpts for "Wolsung SSG" | Nowe rzeźby do "Wolsunga SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung Steampunk Skirmish Game", has shown three new upcoming miniatures for this game. First is labelled as "Mechanic Assistant", the other two were shown already but this time sculpts are improved (and finished it seems) - Cook and kitchen boy.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game", opublikowała zdjęcia kolejnych trzech figurek, jakie znajdą się wkrótce w produkcji. Pierwsza z nowości to "Mechanic Assistant", pozostałe dwie były już pokazywane, teraz jednak rzeźby poprawiono (i są, jak się zdaje, skończone) - mowa o kucharzu i kuchciku.

Preview of upcoming Cossack Ogres from SMM | Zapowiedź kolejnych ogrów-kozaków z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has published a photo showing new sculpts of 28 mm "heroic" scale Cossack Ogres. You can see picture here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures opublikowała zdjęcie pokazujące nowe rzeźby kozaków-ogrów w skali 28 mm "heroic". Fotografię można obejrzeć tutaj.

August releases from Oddział Ósmy | Sierpniowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has published a photos of its upcoming August releases. It seems that Chinese tanks and apcs are coming our way. 3 mm scale new release are as follows: CH-601 Type 69 MBT (15 pcs per pack); CH-602 Type 63 APC  (15 pcs per pack), CH-603 Type 83 SPH (15 pcs per pack), WUS-646 F-6F Hellcat (8 pcs per pack), WUS-647 TBF Avenger  (8 pcs per pack), WUS-648 Pack Howitzer M1A1 (15 pcs per pack), GW-610 French infantry (late) I (15 pcs per pack), GW-611 French infantry (late) II (15 pcs per pack), PSF-620 Centaurus GEV (15 pcs per pack), PSF-621 Xenos I (15 pcs per
pack), PSD-622 Xenos II (15 pcs per pack). There will be also one pack of new 15 mm scale modern soldiers - Russian MD-1502 Green men II (6 miniatures per pack).

Oddział Ósmy opublikował zdjęcia swoich sierpniowych nowości. Jak się zdaje, nadszedł w końcu czas na sprzęt chiński. Nowości w skali 3 mm to: CH-601 Type 69 MBT (15 miniaturek w zestawie); CH-602 Type 63 APC  (15 miniaturek w zestawie), CH-603 Type 83 SPH (15 miniaturek w zestawie), WUS-646 F-6F Hellcat (8 miniaturek w zestawie), WUS-647 TBF Avenger  (8 miniaturek w zestawie), WUS-648 haubica M1A1 (15 miniaturek w zestawie), GW-610 Francuska piechota (późna) I (15 miniaturek w zestawie), GW-611 Francuska piechota (późna) II (15 miniaturek w zestawie), PSF-620 Centaurus GEV (15 miniaturek w zestawie), PSF-621 Xenos I (15 miniaturek w zestawie), PSD-622 Xenos II (15 miniaturek w zestawie). Wydany zostanie również jeden zestaw w skali 15 mm, zawierający współczesnych żołnierzy rosyjskich MD-1502 Zielone ludziki II (6 figurek w zestawie).

Regimental sets for "By Fire and Sword" | Zestawy pułkowe do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has announced new kind of boxed sets - Regimental Sets. Three first such boxes are currently available for current "The Deluge" Kickstarter campaign pledgers: Polish-Lithuanian Commonwealth dragoon regiment (27 mounted miniatures, 24 foot miniatures, 35 GBP), Ottoman Janissary regiment (75 miniatures, 35 GBP) and Muscovite Streltsy Prikaz (63 miniatures, 30 GBP).

Wargamer ogłosił rozpoczęcie produkcji nowych rodzajów zestawów figurek - zestawów pułkowych. Trzy pierwsze zestawy tego rodzaju są już dostępne dla osób biorących udział w obecnej kampanii kickstarterowej "Potopu": pułk dragonów RON (27 figurek konnych, 24 figurek pieszych, 35 GBP), pułk janczarów tureckich (75 figurek, 35 GBP) oraz pułk strzelców moskiewskich (63 figurki, 30 GBP).

New Werewoolf Miniatures E-bay store | Nowy sklep ebajowy Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has informed that the old company's E-bay webstore will be closed on 1st of September 2014. The new E-bay store of this producer has been launched some time ago and will be available after September the 1st.

Firma Werewoolf Miniatures informuje, że jej stary sklep w serwisie E-bay przestanie działać począwszy od 1 września tego roku. Nowy sklep ebajowy działa już od pewnego czasu i to w nim właśnie dokonywać będzie można zakupów po tym terminie.

Cautious Gambler level for "The Deluge" KS | Poziom "Ostrożny hazardzista" w kampanii "Potopu"

Wargamer has published a new update of its Kickstarter campaign of "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword". There are two main informations: Officer level pledges will get additional 12 miniatures in Transylvanian Pillaging Raid bundle (without price change of course) and there is a new pledge level, labelled as "Cautious Gambler" - for 500 GBP one will get every set unlocked during campaign. Up-to-date list is written in the update.

Wargamer opublikował aktualizację kampanii kickstarterowej "Potopu" - najważniejsze są w niej dwie informacje. Osoby wspierające zbiórkę na poziomie oficerskim i wyższym dostaną dodatkowe 12 figurek do zestawu siedmiogrodzkiego rajdu łupieżczego (oczywiście, bez zmiany jego ceny), dodany został również nowy poziom wsparcia "Ostrożny hazardzista". W zamian za 500 GBP osoba, która wykupi ten poziom, otrzyma każdy z zestawów odblokowanych w ramach kampanii. Dokładna ich lista, aktualna na teraz, dostępna jest na stronie zbiórki Wargamera.