środa, 16 kwietnia 2014

New April releases from Oddział Ósmy | Nowe produkty na kwiecień z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has announced some new products which will be released this month. We will get nine new historical sets in 3 mm scale: Leonidas-2 (15 models per pack), Sd.Kfz. 251/7 + Sd.Kfz. 151/16 (7 plus 7 models), Wehrmacht cyclists (15 models), Pz.Kpfw. V Panther Ausf. G (15 models), Breda Ba.65 (8 models), Nieuport 17 (8 models), Breguet XIV (8 models), Polish Napoleonic Lancers (15 models), Polish Napoleonic Lancer + command (10+5 models). Additionally, there will be two sci-fi 6 mm sets released too: "Butcher" walker (15
models) and Sarissa Battle Robot (15 models). 15 mm scale will be represented by new set of sci-fi Hussari II containing 6 figures per pack.

Firma Oddział Ósmy opublikowała na swoim profilu fejsbukowym wykaz nowych zestawów, jakie trafią do sprzedaży w kwietniu. W skali 3 mm ukażą się następujące zestawy pojazdów historycznych:  Leonidas-2 (15 modeli w paczce), Sd.Kfz. 251/7 + Sd.Kfz. 151/16 (7 plus 7 modeli), rowerzyści Wehrmachtu (15 modeli), Pz.Kpfw. V Panther Ausf. G (15 modeli), Breda Ba.65 (8 modeli), Nieuport 17 (8 modeli), Breguet XIV (8 modeli), polscy lansjerzy napoleońscy (15 modeli), polscy lansjerzy napoleońscy + grupa dowodzenia (10+5 modeli). Dodatkowo w tej skali ukażą się także dwa zestawy sci-fi: maszyna krocząca "Butcher" (15 modeli) i robot bojowy "Sarissa" (15 modeli). W skali 15 mm ukaże się zestaw figurek sci-fi "Hussari II" zawierający sześć figurek.

A little Spellcrow's contest | Mały konkurs firmy Spellcrow

Spellcrow company has just announced a little contest on its Facebook fanpage. Take a look at the picture attached to the original post and write in the comment why you like the one specific miniature to have a chance of winning it. Competition runs till Monday 12 PM, three winners will be announced at next Tuesday.

Firma Spellcrow ogłosiła za pośrednictwem swojego profilu fejsbukowego mały konkurs. Polega on na zamieszczeniu komentarza pod zdjęciem towarzyszącym wpisowi firmy, w którym wyjaśnimy powód lub powody, dla których jedna z trzech pokazanych figurek podoba nam się najbardziej. Zabawa trwa do północy w nocy z poniedziałku na wtorek, trójka zwycięzców zostanie podana we wtorek.

Ogre Cossack sculpt from SMM | Rzeźba Ogra Kozaka z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company has updated its Facebook profile showing photos of finished new Ogre sculpt. New miniature, labelled as Ogre Cossack, will be available in 28 mm "heroic" scale.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie skończonej rzeźby nowej figurki w skali 28 mm "heroic". Będzie ona nosić nazwę "Ogr Kozak".