czwartek, 12 czerwca 2014

15% off MaxMini products | 15% zniżka na produkty MaxMini

Facebook profile of MaxMini company has reached 3000 likes. To celebrate this producer is giving 15% discount on all its products in company's webstore. Offer is valid for three next days, the discount will be added at the end of the checkout procedure.

Firma MaxMini z okazji polubienia jej fejsbukowego profilu przez ponad 3000 osób oferuje specjalną zniżkę w wysokości 15% na wszystkie produkty w sieciowym sklepie tego producenta. Oferta obowiązuje przez kolejne trzy dni, zniżka zostanie uwzględniona pod koniec procedury zamawiania towarów.

Photos of Polish infantry miniatures from First to Fight | Zdjęcia polskiej piechoty z First to Fight

Facebook profile of TankModels.pl has been updated with photos showing - for the very first time - Polish infantry miniatures in 1:72 scale which will be released as a part of "September 1939" magazine collection by First to Fight company. There are other unreleased yet models on the photos too.

Na profilu fejsbukowym sklepu TankModels.pl opublikowane zostały zdjęcia pokazujące - po raz pierwszy - figurki polskiej piechoty w skali 1:72, jakie ukażą się w ramach kolekcji "Wrzesień 1939" nakładem First to Fight. Na fotografiach widoczne są również inne modele, które pojawią się w piśmie.

"Pulp City" progress thursday #15 | Informacja o postępie prac nad "Pulp City" nr 15

As every Thursday the team behind "Pulp City" has updated its Kickstarter campaing website, sharing news about progress of the work. Not really much today, the team just reminds that there are just three more days to send your final order. Check full information here.

Jak co czwartek zespół pracujący nad nową edycją gry "Pulp City" zaktualizował stronę zakończonej kampanii kickstarterowej, publikując krótki raport o stanie prac. Dziś nie ma zbyt wiele informacji, najważniejszą jest ta, że pozostały tylko trzy dni na przesłanie swojego ostatecznego zamówienia. Pełna treść wpisu znajduje się tutaj.

Mat for Sci-Fi base from Baltazar Games (WIP) | Mata do bazy SF z Baltazar Games (WIP)

Baltazar Games company has shown a part of a mat for its upcoming Sci-Fi Base set. See it on company's Facebook profile.

Firma Baltazar Games pokazała na swoim profilu fejsbukowym opracowywaną obecnie matę do przygotowywanego zestawu kartonowych budunków Baza SF.

Knight by Smok's Sculpture | Rycerz autorstwa Smok's Sculpture

Smok's Sculpture company has shown photos of a new commissioned sculpt - Knight in 32 scale, made for a new game by James Carey.

Firma Smok's Sculpture pokazała kilka zdjęć nowej figurki, rzeźbionej dla innego producenta - Rycerza w skali 32 mm. Miniaturka będzie wykorzystana w nowej grze autorstwa Jamesa Carey'a.