poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Preview of next miniature from Evil Craft | Zapowiedź nowej figurki z Evil Craft

Evil Craft has previewed its next miniature, which should be released in a few days. Upcoming figure will be heavily armed, to deal with armoured units.

Firma Evil Craft pokazała swoją kolejną figurkę, która trafi do sprzedaży w ciągu kilku dni. Zapowiadana miniaturka uzbrojona będzie w ciężką broń do zwalczania celów opancerzonych.

New releases for 'By Fire and Sword' | Nowości do "Ogniem i mieczem"

Wargamer informs that new sets of miniatures and accessories for 'By Fire and Sword' game are available in company's online store. You can buy following new sets: 'Veteran Reiters' (8 EUR); 'Imperial Commanders' (8 EUR); 'Imperial Cuirassiers in armor' (8 EUR); 'Comitatus/Szekely cavalry' (8 EUR); 'Prussian commanders' (8 EUR); 'Wooden walls 1' (22 EUR) and 'Forage markers' (8 EUR).

Wargamer poinformował, że do sprzedaży w sklepie sieciowym trafiły kolejne zestawy figurek i akcesoriów do gry "Ogniem i mieczem". Dostępne są następujące zestawy: "Rajtarzy weterani" (30 PLN); "Dowódcy cesarscy - podjazd" (30 PLN); "Cesarscy kirasjerzy w pancerzach" (30 PLN); "Jazda komitacka/szeklerska" (30 PLN); "Dowódcy pruscy - podjazd" (30 PLN); "Mury drewniane 1" (85 PLN): "Znaczniki furażu" (30 PLN).
Further details of upcoming Siren Miniatures release | Kolejne szczegóły następnej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown further details of its upcoming next release - you can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejne detale swojej nowości, która trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Rendery można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Knight with Standard from Scibor Monsterous Miniatures | Rycerz ze sztandarem produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers newest addition to its range of resin 28mm 'heroic' scale figures - 'Knight with Standard'. New miniature is supplied with 25mm square resin scenic base, you can buy this new release for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - "Knight with Standard". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 25 mm, cena nowości to 30 PLN.

Renders of finished Prosecutors for 'Norsgard' | Rendery skończonych Prosecutorów do "Norsgardu"

'Norsgard' team has shown finished renders of upcoming Prosecutors models, which will join the Howling Horde faction soon. Check it here.

Zespół twórców gry "Norsgard" podzielił się z nami renderem, pokazującym ostateczny wygląd dwóch figurek Presecutorów, które wkrótce dołączą do frakcji Howling Horde.


ReyCast shows upcoming ruins | ReyCast zapowiada ruiny

ReyCast company has shown some photos of its upcoming simple Ruins. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ReyCast pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanych prostych Ruin. Można je zobaczyć tutaj.


Two more upcoming Supremes for 'Pulp City' revealed | Pokazano dwóch kolejnych Supremów do "Pulp City"

'Pulp City' game's Facebook profile has been updated with two new cards for Supremes which will be released during upcoming Kickstarter campaign - Coldfire and Red Robot.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Pulp City" przedstawiono karty dwóch nowych Supremów, którzy zostaną wydani po zapowiadanej na jesień zbiórce kickstarterowej - Coldfire i Red Robot.


Two new models from Multiverse Gaming | Dwa nowe modele z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released its two newest addition to the Dark City range of laser-cut 28mm scale terrain models - 'Gargoyles B' and 'Subway Entrances'. First set contains four gothic gargoyles, you can buy it for 4.95 EUR, second of the new releases contains two entrances, its price is 11.95 EUR.

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli z serii laserowo ciętych makiet terenowych Dark City w skali 28 mm - "Gargoyles B" oraz "Subway Entrances". Pierwszy zestaw zawiera cztery gargulce, jego cena to 4,95 EUR, w drugim zestawie znajdziemy dwa wejścia do metra, cena to 11,95 EUR.Large Battlefield Terrain Set from Terrains4Games | Duży Zestaw Terenów z Tereny do Gier

Terrains4Games company offers special Large Battlefield Set containing terrains from manufacturer's popular economy series. Set contains Hills, Large Rocks, Forests and Wooden Fences. You can buy this new release in company's E-bay webstore for 59 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje specjalny Duży Zestaw Terenów Bitewnych, zawierający makiety z popularnej serii ekonomicznej tego producenta. W zestawie znajdują się Wzgórza, Duże Skały, Lasy i Drewniane Płoty. Nowość dostępna jest w sklepie ebajowym Terenów do Gier w cenie 59 USD.

'HINT' game news | Nowości z gry "HINT"

Postindustrial Games company has posted another update on the website of finished 'HINT' game's Kickstarter campaign. This time we can see photos of resin prototypes of miniatures of Lieutenant Justine Clevel and Officer Gutierez and 3D render of AI Human Hybrid Project First Form.

Firma Postindustrial Games po raz kolejny zaktualizowała stronę zakończonej kampanii kickstarterowej gry "HINT". Tym razem pokazane zostały zdjęcie żywicznych prototypów figurek Porucznik Juztine Clevel i Funkcjonariusza Gutiereza oraz render 3D pokazujący wygląd przygotowywanej figurki Pierwszej Formy Hybrydy SI i Człowieka.


niedziela, 30 sierpnia 2015

Urban bases from Thor Miniatures | Podstawki miejskie z Thor Miniatures

Thor Miniatures offers two new sets of resin, scenic bases - 'Bases Urban 25 (5)' (10 round 25mm bases, one is randomly selected, 4.72 EUR for unpainted, 14.17 EUR for painted) and 'Bases Urban 40 (2)' (six bases, round 40mm, one randomly selected, 4.72 EUR unpainted, 14.17 EUR painted).

Firma Thor Miniatures oferuje dwa nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych: "Bases Urban 25 (5)" (10 podstawek o średnicy 25 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane i "Bases Urban 40 (2)" (sześć podstawek o średnicy 40 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane).Multiverse Gaming news | Wiadomości z firmy Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shared with us information about prices of upcoming models: Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Prices of some of the older kits were reduced: Gargoyles A (4.95 EUR now, from 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, 8,95 EUR now, reduced from 10,99 EUR).
Producer is also running Facebook competition now, with upcoming huge Mohawk Magnetower and Urban Scenery sets as prizes. Check full information here.

Firma Multiverse Gaming poinformowała o cenach zapowiadanych, nowych modeli: 
Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Zmniejszone zostały też ceny dwóch starszych zestawów: Gargoyles A (obecnie 4.95 EUR, wcześniej 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, obecnie 8,95 EUR, cena wcześniejsza to 10,99 EUR).
Producent prowadzi też w tej chwili konkurs na swoim profilu fejsbukowym, nagrodami w nim jest bardzo duży model Mohawk Magnetower, który trafi do sprzedaży w środę, a także zestaw Urban Scenery. Więcej informacji na temat konkursu tutaj.


sobota, 29 sierpnia 2015

'Monk Luther' from Hi-Tech Miniatures | "Mnich Luther" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Monk Luther'. New miniature is supplied with 25mm round resin scenic base, its price is 4.80 EUR today, starting tomorrow miniature will be available in its regular price of 6 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Monk Luther". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną, jej cena wynosi dziś 4,80 EUR, od jutra zaś sprzedawana będzie w normalnej cenie - 6 EUR.

More details of 'Big Thing' from Puppets War | Detale "Dużej Rzeczy" z Puppets War

 Puppets War company has published two more photos of its upcoming large bipedal war machine. You can see pictures on company's Facebook profile here.

Firma Puppets War opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kolejne zdjęcie przygotowywanej dużej machiny bojowe. Zerknijcie tutaj.


Wargamer's North American webstore | Amerykański sklep sieciowy Wargamera

Wargamer informs that its North American webstore is open. You can find this new webstore here - it is fully stocked with armies, dice, books, banners, terrain and many other items.

Wargamer informuje, że działa już północnoamerykański sklep sieciowy firmy. Można go znaleźć pod tym adresem. Sklep jest w pełni zaopatrzony we wszystkie towary niezbędne do gry "Ogniem i mieczem" - figurki, kostki, zestawy sztandarów, podręczniki i wiele innych akcesoriów.

Werewoolf Miniatures shows dead tree | Werewoof Miniatures pokazuje uschłe drzewo

Werewoolf Miniatures company has shared with us some photos of dead tree, one of the model which will be available as a part of upcoming 'Dead Wood' set.

Firma Werewoolf Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia uschłego drzewa, jednego z modeli, które trafią do przygotowywanego zestawu "Dead Wood".

'Warzone Resurrection' Special Edition rulebooks preorder | Zamówienie przedpremierowe podręczników do "Warzone Resurrection"

Prodos Games informs that there are two special limited edition preorders available - 200 full color 90 page books. First is a sourcebook for Imperial megacorporation (16.99 GBP), second of the book is 'Heroes of the Solar System' (12.99 GBP) which itroduces rules to create your own warlord for 'Warzone Resurrection'.

Prodos Games informuje, że prowadzi obecnie przedsprzedaż limitowanych edycji dwóch podręczników do gry "Warzone Resurrection". Obie książki wydrukowano jedynie w 500 egzemplarzach, 200 przeznaczone jest do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta, pozostałe trafią do sklepów. Pierwszym podręcznikiem jest książka źródłowa opisująca megakorporację Imperial (16,99 GBP), druga to "Heroes of the Solar System" (12,99 GBP), zawierająca zasady pozwalające tworzyć własnych bohaterów do gry.
Preview of Mohawk Magnetower from Multiverse Gaming | Zapowiedź wieżowca Mohawk z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown its upcoming second scyscraper model, Mohawk Magnetower. Model is based on the Mohawk building in Syracuse, it is 60cm high, with 30x30 footpring. It will come with a set of rare earth magnets, two detachable entrance platforms and a detachable statue at the top of the facade. This new kit will be available in the manufacturer's webstore on September 2nd, price will be 59.95 EUR.
You can win this model for free - here you can read more about this.

Firma Multiverse Gaming pokazała zapowiadany od pewnego czasu model drugiego wieżowca, Mohawk Magnetower. Model oparty jest na wieżowcu Mohawk w Syracuse, ma 60 cm wysokości, podstawa ma wymiary 30x30 cm. W zestawie z budynkiem znajdzie się komplet magnesów, dwa odejmowalne podesty wejściowe i zdejmowana figura zdobiąca wejście do budynku. Nowość pojawi się w sprzedaży drugiego września, cena modelu będzie wynosić 59,95 EUR.
Model można także wygrać za darmo - tu można przeczytać więcej na ten temat.

piątek, 28 sierpnia 2015

Second Persecutor from 'Norsgard' shown | Pokazano drugą figurkę Persecutora z gry "Norsgard"

'Norsgard' game's team has shown upcoming second miniature of 'Persecutor'. Additionally, webstore on the official website is working again. So far there is no new rulebook there yet or new starter sets, but one can buy single miniatures already.

Zespół twórców gry "Norsgard" pokazał drugą figurkę "Persecutora". Dodatkowo, na oficjalnej stronie gry ponownie działa sklep. Brak w nim jeszcze podręcznika gry i zestawów startowych frakcji, można jednak kupić już pojedyncze figurki.Assassin painting tutorial from Siren Miniatures | Poradnik malowania asasyna z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has published an official painting guide for one of its releases - Assassin miniature. You can find it here. Painting guide was written by Maciej Banasik but it is just a part of this pdf file - there is also an extensive section dedicated to the background of the miniature, full of drawings and sketches. It is definitely worth to take a look at it.

Firma Siren Miniatures opublikowała oficjalny poradnik malowania jednego ze swoich produktów - Asasyna. Poradnik jest dostępny tutaj. Jego autorem jest Maciej Banasik, ale same porady dotyczące malowania to zaledwie część treści zawartej w tym pliku pdf. Zawiera on również obszerne informacje dotyczące tła fabularnego prezentowanej miniaturki, z licznymi szkicami i rysunkami. Naprawdę warto zobaczyć.

Video review of Gladiator from 'Afterglow' game | Wideorecenzja "Gladiatora" z gry "Afterglow'

LiskowicStudios YouTube channel has been updated with a video review of 'Gladiator' miniature for 'Afterglow' game by White Tree. Movie describes Wastelanders faction too, but it is in Polish only. Check it here.

Na kanale LiskowicStudios na YouTube zamieszczona została wideorecenzja figurki "Gladiatora" z gry "Afterglow" produkcji White Tree. Film opisuje też frakcję Ludzi Pustkowi. Można go obejrzeć tutaj.


Lion Khan Shoulder Pads released by Puppets War | Puppets War oferuje naramienniki Lion Khan

Puppets War offers two new sets of shoulder pads - 'Lion Khan'. New resin 28mm 'heroic' scale shoulder pads are available in two variants - regular one 'Lion Khan Shoulder Pads' (10 resin casts, 7 EUR) and 'Lion Khan Shouler Pads type Termos' (5 resin pads, 5 EUR). New bits were designed and sculpted by AR.

Puppets War oferują dwa zestawy nowych, żywicznych naramienników w skali 28 mm "heroic' - oba to warianty o nazwie "Lion Khan". Pierwszy zestaw, o nazwie  "Lion Khan Shoulder Pads", zawiera dziesięć odlewów i kosztuje 7 EUR. Drugi zestaw określony jest jako "Lion Khan Shouler Pads type Termos" i składa się z pięciu naramienników w cenie 5 EUR. Autorem projektu i rzeźb jest AR.


ReyCast new products | Nowe produkty firmy ReyCast

ReyCast company set of new accessories - 'Silhouttes pack'. Set contains seven acrylic plates used for determining line of sight in games. You can buy it for 8 USD.
Additionally, producer has also shown upcoming Paint Rack for GW sized paints.

Firma ReyCast oferuje nowy zestaw akcesoriów - "Silhouettes pack". Opakowanie zawiera siedem akrylowych, przezroczystych płytek, wykorzystywanych do ustalenia linii widzenia w grach. Cena takiego zestawu to 8 USD.
Producent pokazał również półkę na farby wielkości używanej przez GW.MaxMini runs Capes promotion | Promocja na płaszcze z MaxMini

MaxMini company runs another weekly promotion - this time it is all about capes. There are three sets which you can buy cheaper now - 'Fur Cloaks' (promo price is 5.49 EUR, regular price is 6.99); 'Capes' (promo price is 5.49 EUR, regular price is 6.99) and 'Drake Cloaks' (yep, right, again promo price is 5.49 EUR, regular price is 6.99).

Firma MaxMini poinformowała o kolejnej tygodniowej promocji - tym razem chodzi o płaszcze. W ramach promocji dostępne są trzy tańsze zestawy: "Fur Cloaks" (cena w promocji to 5,49 EUR, cena standardowa to 6,99 EUR); "Capes" (cena w promocji to 5,49 EUR, cena standardowa to 6,99 EUR) oraz "Drake Cloaks" (zgadza się, cena w promocji to 5,49 EUR, cena standardowa to 6,99 EUR).
Prodos Games shows NOVA Open exclusive miniature | Prodos Games pokazuje figurkę specjalną na NOVA Open

Prodos Games has made another exclusive special diorama for NOVA Open convention. You can see photos here, and here is video, showing this diorama in detail.

Firma Prodos Games wyprodukowała kolejną specjalną dioramę, dostępną podczas konwentu NOVA Open. Tu można zobaczyć jej zdjęcia, natomiast na YouTube znajduje się film pokazujący dioramę znacznie dokładniej.

Preview of new gargoyles from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowych gargulców z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown on its Facebook profile a preview of a new Gargoyles set. Check it here.

Firma Multiverse Gaming pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie będące zapowiedzią nowego zestawu gargulców. Można je obejrzeć tutaj.

czwartek, 27 sierpnia 2015

Space Elves defence lines | Linie obronne Kosmicznych Elfów

Spellcrow company offers new 28mm 'heroic' scale resin release - 'Space Elves defence lines'. Kit contains two defence lines designed and sculpted by Piotr Pirianowicz. You can buy this set for 10.90 EUR.

Firma Spellcrow oferuje nowy produkt żywiczny w skali 28 mm "heroic" - "Linie obronne Kosmicznych Elfów". Zestaw zawiera dwa odlewy, zaprojektowane i wyrzeźbione przez Piotra Pirianowicza. Cena nowości to 39,50 PLN.

Upcoming Police Station from ZEN Terrain | Zapowiedź posterunku policji z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown concept sketches of its next big model - Police Station. You can see drawings here and here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkice swojego kolejnego dużego modelu - posterunku policji. Rysunki można zobaczyć tu i tu.

Dead Wood from Werewoolf Miniatures (WIP) | Martwy las z Werewoolf Miniatures (WIP)

Werewoolf Miniatures company has shown few photos of its upcoming terrain release - Dead Wood. New models will be released soon.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kilka fotografii opracowywanego w tej chwili zestawu terenowego o nazwie Dead Wood. Martwy las wkrótce trafi do sprzedaży.

środa, 26 sierpnia 2015

New dice sets from Kromlech | Nowe rodzaje kostek z Kromlecha

Kromlech offes two sets of dice in new colors - Ivory and Purple (each for 5.99 EUR) - and whole new range of Pearl Battle Dice today. Dice from new range may be bought in Lifeless White, Greenskins, Chaotic Gore, Legion Ultramarine Blue, Alien Violet and Chaos Legion Black variants. Each plastic jar contains 35 12mm dice. Price of such set is 6.99 EUR.
You can also win one such set for free. Just like this post on company's Facebook profile. Tomorrow randomly chosen winner will be selected. He or she will be able to pick one Kromlech Battle Dice set for free.

Kromlech oferuje dziś dwa zestawy kostek w nowych kolorach - Kości Słoniowej oraz Szkarłatne (cena jednego zestawu to 23,96 PLN) - a także nową serię kostek perłowych. Kostki z tej serii dostępne są w wariantach: Lifeless WhiteGreenskinsChaotic GoreLegion Ultramarine BlueAlien Violet Chaos Legion Black. Zestawy pakowane są w plastikowe pudełeczko mieszczące 35 kostek o boku 12 mm. Cena takiego zestawu to 27,96 PLN.
Jeden z nowych zestawów kostek można wygrać za darmo. Wystarczy polubić ten wpis na profilu fejsbukowym Kromlecha. Jutro w południe firma wybierze losowo jedną z osób, które polubiły tę notkę. Zwycięzca będzie mógł wybrać jeden z nowych zestawów kostek, który powędruje do niego na koszt producenta.Base inserts from ReyCast | Nakładki na podstawki z ReyCast

ReyCast company informs that new laser-cut base inserts are currently available. There are two different sets: 'Cobblestone Base Inserts' and 'Wooden Board Plank Base Inserts'. Each set contains ten 23mm inserts made from MDF (designed for 30mm round bases). Price per set is 4 USD.

Firma ReyCast informuje, że do jej ebajowego sklepu sieciowego trafiły dwa zestawy nakładek na podstawki - "Cobblestone Base Inserts" oraz "Wooden Board Plank Base Inserts". Każdy zestaw zawiera dziesięć nakładek o średnicy 23 mm, przeznaczonych do wykorzystania z podstawkami o średnicy 30 mm. Nakładki wykonane są z laserowo nacinanych płytek MDF, cena jednego zestawu to 4 USD.
Q-Workshop survey | Badanie Q-Workshop

Q-Workshop company prepares its Kickstarter project. In order to help with estabilishing some possible stretch goals, add-ons and similar milestones, you can take a small survey. It will help enormously with upcoming Kickstarter campaign.

Firma Q-Workshop przygotowuje się do swojego pierwszego projektu kickstartowego. By pomóc jej w ustaleniu możliwych celów dodatkowych, dodatków i podobnych kamieni milowych zbiórki, można skorzystać z tej ankiety. Jej wypełnienie pomoże firmie poprowadzić kampanię w sposób możliwie najbardziej zbliżony do oczekiwań wspierających.


10% discount in 'Pulp City' webstore | Zniżka 10% na zakupy w sklepie "Pulp City"

'Pulp City' team has prepared special offer for fans of this game. Starting today for two next weeks You can get 10% discount on all orders placed at 'Pulp City' webstore. Additionally, Hero and Villain Dice sets designed by Q-Workshop are back in stock. In order to use your code, one must log-in and then enter 'supreme15' password in the 'Use Coupon Code' section.

Twórcy gry "Pulp City" przygotowali specjalną ofertę dla fanów. Od dziś przez dwa tygodnie można kupić produkty związane z grą taniej o 10%, jeśli skorzysta się ze sklepu firmowego. Dodatkowo, ponownie dostępne są zaprojektowane przez Q-Workshop zestawy kostek o nazwach Hero i Villain. Aby wykorzystać kod trzeba zalogować się do sklepu i w polu "Use Coupon Code" wpisać hasło "supreme15".

Order Tokens from ZEN Terrain | Markery rozkazów z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has released acrylic Order Tokens. Tokens are available in ten different shapes and designs, you can also choose prefered color (red, yellow, black, transparent). Price of single token is 0.30 EUR.

Firma ZEN Terrain wprowadziła do sprzedaży akrylowe Markery Rozkazów. Są one dostępne w dziesięciu wariantach, różniących się kształtem i nacięciami. Możliwe jest również wybranie koloru - czerwonego, żółtego, czarnego lub też pozostawienie markera bez zabarwienia. Cena jednego znacznika to 1,10 PLN.

Krabathor on Hellworm from Hi-Tech Miniatures | Krabathorn na piekielnym czerwiu z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Krabathor on Hellworm'. This heavily armoured Incantator from Morbid Angels faction rides large worm - total height of the miniature is 70mm, lenght is 120 mm. New miniature is available for 24 EUR today, its regular price will be 30 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Krabathor on Hellworm". Figurka przedstawia ciężko opancerzonego Incatatora z frakcji Morbid Angels, jadącego na dużym czerwiu - ogólna wysokość miniaturki to 7 cm, jej długość to 12 cm. Krabathor dostępny jest dziś w specjalnej cenie 24 EUR, od jutra jego cena będzie wynosić 30 EUR.

Hot Rod shoulder pads from Puppets War | Naramienniki Hot Rod z Puppets War

Puppets War company offers two new variants of resin 28mm 'heroic' scale shoulder pads - 'Hot Rod Shoulder Pads' and 'Hot Rod Shoulder Pads Termos size'. First set contains ten shoulder pads fitting regular miniatures, you can buy it for 7 EUR. Second set contains five pads designed to fit larger miniatures, its price is 5.50 EUR. Pads were designed and sculpted by AR.

 Puppets War oferuje dwa nowe zestawy naramienników żywicznych w skali 28 mm "heroic" - noszą one nazwy "Hot Rod Shoulder Pads" oraz "Hot Rod Shoulder Pads Termos size". Pierwszy z tych zestawów zawiera dziesięć odlewów przeznaczonych do konwertowania miniaturek standardowej wielkości, jego cena to 7 EUR. Druga z nowości zawiera pięć naramienników dla większych figurek, można ją kupić w cenie 5,50 EUR. Autorem projektu i rzeźb naramienników jest AR.