poniedziałek, 27 października 2014

Rogues of Back Alleys set from Spellcrow | Zestaw Łotry z zaułków ze Spellcrow

Spellcrow company offers one more set of 28 mm "heroic" scale metal miniatures. This new release is labelled as "Rogues of Back Alleys", set contains six figures and you can buy it for 30.50 EUR.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu metalowych figurek w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Łotry z zaułków", zawiera sześć figurek i można go kupić w cenie 110,50 PLN. 

Howling Horde barbarians from "Norsgard" | Barbarzyńcy z "Norsgardu"

"Norsgard" game's Kickstarter campaign will start next week and the publisher of the game shares with us some new photos of miniatures. Here you can see photo of painted barbarians from the Howling Horde and here are orcs in all their glory.

Już  za tydzień rusza kampania kickstarterowa gry "Norsgard", z tej okazji wydawca dzieli się z nami zdjęciami pomalowanych nowych (i nieco starszych) figurek. Tu można zobaczyć fotografię barbarzyńców z Wyjącej Hordy, tutaj natomiast jest zdjęcie orków.

New face at Kromlech's studio | Nowa twarz w studiu Kromlecha

Kromlech has shown one of its upcoming new miniatures. Well, at least part of it. You can see it on company's Facebook profile.

Kromlech pokazał jedną ze swoich nowych figurek - no dobra, przynajmniej jej część. Zdjęcie dostępne jest na profilu fejsbukowym tego producenta.

Oriental base overlays concept | Szkic koncepcyjny orientalnych nakładek na podstawki

ZEN Terrain company has shown a concept art for Oriental base overlays. Check it here, on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym projekt orientalnych nakładek na podstawki. Można go zobaczyć tutaj.