czwartek, 20 czerwca 2013

Bojowniczki z dżungli | Jungle Guerilla Heroines

W ofercie sklepu sieciowego firmy MaxMini pojawił się nowy produkt - zestaw dwóch figurek kobiet-żołnierzy w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Jane and Anne - Jungle Guerilla Heroines". Cena zestawu wynosi 12 EUR.

MaxMini webstore offers new set of two female soldiers in 28 mm "heroic" scale labelled as "Jane and Anne - Jungle Guerilla Heroines". Price of this new release is 12 EUR.

Hefaistos jest prawie gotowy | Hefaistos is almost ready

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy Bitspudło można zobaczyć nowe fotografie, przedstawiające superciężki moździerz samobieżny Hefaistos, który trafi do sprzedaży w lipcu.

Bitsbox Facebook fanpage has been updated with new photos showing upcoming Hefaistos super heavy mortar. Model will be released in July.

Wydanie anglojęzycznej wersji "Ogniem i mieczem" | Release date of English version of "By Fire and Sword"

Firma Wargamer podała, że anglojęzyczna wersja gry "Ogniem i mieczem" trafi do ogólnodostępnej sprzedaży w dniu 1 lipca tego roku.

Wargamer company has announced that English rulebook for "By Fire and Sword" game will be available in stores 1st of July this year.

Zapowiedź Kosmicznych Elfów ze Spellcrow | Spellcrow announces upcoming Space Elves releases

Firma Spellcrow poinformowała dziś, że rozpoczęła prace nad modelami z nowej linii, roboczo nazwanej Kosmicznymi Elfami. W ogłoszeniu przedstawiono zdjęcie opracowywanej głowy nowego modelu, podano także, że w przyszłym tygodniu pokazane zostaną modele sześciu orków ze startera gry "Umbra Tumbris".

Spellcrow company has announced today that there is a entirely new range of models being sculpted now - Space Elves. You can see photo of head of new model being worked on here. Additionally, six new fantasy orcs for "Umbra Turris" game will be presented next week.

"Ogniem i mieczem" w "Wargames Illustrated" | "By Fire and Sword" in "Wargames Illustrated"

W najnowszym, numerze pisma "Wargames Illustrated" (numer 309) znajdzie się artykuł przybliżający zachodnim graczom grę "Ogniem i mieczem". O grze mówić będą jej autorzy.
Aktualizacja: W piśmie przedstawiony zostanie raport bitewny ze starcia podjazdów polskiego i kozackiego.

Upcoming 309th issue of "Wargames Illustrated" will cover, among other things, "By Fire and Sword" game. Authors of this ruleset will describe its product and will talk how it represents the wars that took place in and around Poland in the late 17th Century.
Update: as Kadrinazi pointed out, authors won't talk about game - there will be battle report from the clash of Cossacks' and Polish skirmish forces instead.