wtorek, 10 lutego 2015

Upcoming boxcar from Black Grom Studio | Zapowiedź wagonu kolejowego z Black Grom Studio

Black Grom Studio has published an early concept drawing of a new 28mm scale laser-cut model, which is currently in development. Company will release a WW2 era boxcar and few sections of tracks. You can see boxcar here.

Firma Black Grom Studio opublikowała wstępny szkic roboczy kolejnego opracowywanego laserowo ciętego modelu w skali 28 mm - wagonu kolejowego z okresu II wojny światowej. Producent zamierza również wyprodukować kilka odcinków torów w tej skali. Szkic wagonu można obejrzeć tutaj.

Green Alliance goblin bust from MaxMini | Popiersie goblina z Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a photo of printed master of Green Alliance goblin bust. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma MaxMini zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie wydrukowanego mastera popiersia goblina z Zielonego Sojuszu. Można je zobaczyć tutaj.

Aircraft concept for X-Terra forces (WIP) | Projekt samolotu dla sił X-Terra (WIP)

Titan-Forge company has published a basic concept of aircraft for its X-Terra forces. Producer would like to know players' opinion, what you like and hate about it. Check it here.

Firma Titan-Forge opublikowała wstępny projekt samolotu dla sił X-Terra. Producent chciałby poznać opinie graczy na temat projektu, wiedzieć co im odpowiada, a co jest do poprawienia lub zmiany. Sprawdźcie sami.

Last chance for Wulfkin parts | Ostatnia szansa na części Wulfkinów

Team of developers of 'Norsgard' game reminds, that this is the last opportunity to order some Wulfkin parts - exclusive for Kickstarter campaign backers, added to the Alliance of the Bat starter set.

Twórcy gry "Norsgard" przypominają, że kończy się czas finalizowania zamówień zadeklarowanych podczas kampanii kickstarterowej. To już ostatnie chwile, kiedy można jeszcze zamówić części Wulfkinów - dostępne tylko dla osób wspierających kampanię, a dodawane do zestawu startowego Sojuszu Nietoperza.