niedziela, 19 maja 2013

Wysyp nowych celów w kampanii "Ogniem i mieczem" | Lots of new stretch goals in "By Fire and Sword" campaign

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i mieczem" zostały zaledwie 24 godziny. Wydawca, firma Wargamer, podał listę kolejnych celów do osiągnięcia. Oto one:
62 500 USD (już osiągnięty) - ostatnia brakująca jednostka kozacka, harcownicy. Wszyscy, którzy kupią ten zestaw w formie dodatku, otrzymają dodatkowo za darmo nową figurkę popa.
65 000 USD - po uzyskaniu tej kwoty wojska Chanatu Krymskiego uzyskają dostęp do Elitarnych Wojowników, najlepszej jazdy tej armii.
67 500 USD - po osiągnięciu tej kwoty na angielski przetłumaczony zostaną listy armii Kurlandii i Gdańska, a dodatkowo wszyscy wspierający kampanię na poziomie szlacheckim lub oficerskim otrzymają za darmo blister z dowódcami gdańskimi, których można wykorzystać w dowolnej armii "zachodniej".
70 000 USD - osiągnięcie tej kwoty odblokuje zestawy średniej artylerii dla pięciu armii (wszystkie obecne oprócz tatarskiej). W zestawie znajdą się armaty, obsługa, fortyfikacje, dodatkowy sprzęt. Każdy, kto kupi ten zestaw w ramach kampanii, otrzyma za darmo figurkę dowódcy artylerii.

Wargamer's Kickstarter campaign will run for just 24 more hours. Kickstarter page has been updated with a list of new stretch goals:
62 500 USD (already reached) - last missing unit for Cossacks has been unlocked - skirmishers. Each backer that will purchase this set as an addon, will receive free miniature of Orthodox priest for free.
65 000 USD - Crimean Khanate army will be reinforced by Elite Warriors, the best unit available for Tartars.
67 500 USD - once this level is unlocked, armies of Duchy of Courland and Royal City of Gdańsk will be released in English. All Officers and Nobles will receive free blister with Gdańsk commanders. These miniatures may be used as commanders of any "western style" army.
70 000 USD - medium artillery sets for five armies (all major forces except Tartars). Each set will contain guns, crews, barrels, tools, emplacements, etc. With each such set backer will receive free miniature of artillery commander.

Drzewiec firmy SMM (WIP) | Treeman from SMM (WIP)

Na profilu fejsbukowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiło się zdjęcie, pokazujące opracowywaną właśnie figurkę drzewca. Figurka będzie miała 110 mm wysokości.

Scibor Monstrous Miniatures Facebook fanpage has been updated with a photo showing upcoming treeman miniature. New model will be 110 mm tall.

Poszukiwani dystrybutorzy | Distributors wanted

Firma Rothand Studio poinformowała, że poszukuje dystrybutorów swoich produktów z Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Więcej informacji na ten temat można otrzymać pisząc maila na adres rothand@rothandstudio.com. Przypomnę, że obecnie trwa kampania crowdfundingowa firmy za pośrednictwem serwisu IndieGoGo.

Rothand Studio company is looking for European, US and Canadian distributors. More information available at the e-mail address rothand@rothandstudio.com. Company currently runs crowdfunding IndieGoGo campaign.

60 000 USD osiągnięte | 60 000 USD reached

Kampania kickstarterowa gry "Ogniem i mieczem" potrwa jeszcze kilkanaście godzin, na razie suma wpłat przekroczyła 60 000 USD. Oznacza to, że odblokowana została elitarna jednostka piechoty moskiewskiej, strzelcy. Wiadomo, że będą jeszcze co najmniej dwa cele do osiągnięcia, przy czym cel o wartości 65 000 USD ma być - według słów autorów gry - "czymś co jest chyba najbardziej oczekiwane w całej grze".

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign will run for few more hours, so far a little more then 60 000 USD has been pledged. It means that elite Muscovite infantry - streltsy - has been unlocked. It is known that there will be at least two more stretch goals, with the 65 000 USD one being - according to the message written by game authors - "something all players are probably waiting for".

Zapowiedź nowej figurki z HiTech Miniatures | Preview of new miniature from HiTech Miniatures

Firma HiTech Miniatures przedstawiła na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź nowej figurki, noszącej nazwę Xatronor Fav - bohatera frakcji Bio-Tech Covenant. W sprzedaży znajdzie się najprawdopodobniej dziś lub jutro.

HiTech Miniatures has presented a new miniature preview on its Facebook fanpage. New figure is named Xatronor Fav - hero of the Bio-Tech Covenant. This miniature will be available probably today or tomorrow.