sobota, 15 sierpnia 2015

'The Sin' - Black Stone Operator | "Grzech" - operator Black Stone

Postindustrial Games has updated its Kickstarter campaign website of 'HINT' game showing 3D render of 'The Sin' miniature from Black Stone team. There is also another render showing almost complete team of these commandos. Lastly, producer has also shown painted miniatures of RAID44 team, ready to hunt some cyborgs.

Firma Postindustrial Games zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej gry "HINT", pokazując render 3D operatora "Grzech" z zespołu Black Stone. Opublikowany został też render pokazujący niemal kompletny zespół tych komandosów. W informacji znalazło się również zdjęcie pokazujące pomalowane figurki zespołu RAID44, gotowe do polowania na cyborgi.

Urban Planters and Aircon Units | Klomby i Klimatyzatory

Multiverse Gaming has released two new 28mm 'heroic' scale models: 'Urban Planters' and 'Aircon Units'. First new set contains four planters, you can buy it for 7.99 EUR. Second of the new releases contains three Aircon Units, its price is 8.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli terenu w skali 28 mm "heroic" - "Urban Planters" i "Aircon Units". Pierwszy z nowych zestawów zawiera cztery klomby, jego cena to 7,99 EUR. Druga z nowości zawiera trzy klimatyzatory, jej cena to 8,99 EUR.

Spellcrow's giveaways | Konkursy Spellcrow

Spellcrow company runs two Facebook giveaways now. Both are similar - all you need to do in order to win one of two miniatures, is to like and share manufacturer's posts on Facebook. First post shows upcoming Space Elves bike - six of them will be given next Friday. Second post to like and share shows one of Dyniaqs miniatures and a Branch for 'Umbra Turris' fantasy skirmish. Three of such pairs will be given next Friday too.

Firma Spellcrow prowadzi w tej chwili dwa konkursy na swoim profilu fejsbukowym. Oba są bardzo podobne - by mieć szansę wygrania którejś z figurek, będących nagrodami, trzeba polubić i współdzielić posty producenta. Pierwszy pokazuje model latającego motoru Kosmicznych Elfów, który wkrótce trafi do sprzedaży - w następny piątek szóstka takich modeli trafi do zwycięzców. Drugi wpis pokazuje model jednego z Dyniaqów i pnącze do gry fantasy "Umbra Turris". Trzy takie komplety figurek trafią do szczęśliwców również w następny piątek.