wtorek, 20 maja 2014

"Magia i miecz" is funded | "Magia i miecz" ufundowana

It is my great pleasure to inform that crowdfunding campaign of new edition of "Magia i miecz", Polish rpg magazine, has been successful. So far - just five days after the start of the campaign - more then 105% of the necessary amount of money has been raised. The campaign is still going on for 26 more days.
Congratulations.

Z wielką przyjemnością mogę poinformować, że zbiórka funduszy na wydanie reinkarnowanego pisma "Magia i miecz", polskiego magazynu gier fabularnych, okazała się sukcesem. Zaledwie pięć dni potrzeba było na zebranie (i przekroczenie) minimalnej sumy, pozwalającej wydać co najmniej cztery numery pisma. Zbiórka trwa jeszcze 26 kolejnych dni, jest więc czas uzbierać więcej środków, pozwalających na wydanie kolejnych numerów.
Serdecznie gratuluję.

New version of the old orc | Nowa wersja starego orka

Spellcrow has shown a resin cast of the old orc miniature. New version has changed face and he's got a shield. You can see photo of the new figure on company's Facebook profile.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie żywicznego odlewu zmienionej starej figurki orka. Nowa wersja ma odmienną głowę, ork otrzymał również tarczę.

Character cards for "Wolsung SSG" | Karty postaci do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has published character cards for "Wolsung SSG". There are cards for all three currently existing clubs (fashions): Ash and Oak, Inventors and Triad of Lotus Dragon. Printed cards will be available soon.

Firma Micro Art Studio opublikowała karty postaci do gry "Wolsung SSG". Dostępne są karty dla wszystkich obecnie istniejących klubów (frakcji) - Jesion i Dąb, Wynalazców i Triady Lotusowego Smoka. Karty drukowane będą wkrótce dostępne w normalnej sprzedaży.

Cheaper "Steam Knights Helmets" from MaxMini | Tańszy zestaw "Steam Knights Helmets" z MaxMini

MaxMini runs another of its fast promo sales - this time you can buy cheaper "Steam Knights Helmets" set, paying not regular 6.99 EUR but just 4.99 EUR per set.

MaxMini prowadzi obecnie jedną ze swoich szybkji promocji - objęty jest nią zestaw "Steam Knights Helmets". Można go teraz kupić za 4,99 EUR, a nie za standardową cenę 6,99 EUR za zestaw.

Sci-fi combat engineers from Assault Publishing | Saperzy bojowi sci-fi z Assault Publishing

Assault Publishing company has shown on its website photos of finished squad of the sci-fi combat engineers miniatures in 15 mm scale. Figures belong to the new range of miniatures - "APDS" - sculpted especially for "PMC 2640" game, which will cover more unusual types of soldiers. There are six miniatures finished so far, full squad will be available soon.

Firma Assault Publishing pokazała na swojej stronie sieciowej zdjęcia skończonych figurek saperów bojowych sci-fi w skali 15 mm. Miniaturki należą do nowej serii figurek -"APDS" - wyrzeźbionych specjalnie z myślą o grze "PMC 2640". Będzie ona zawierać rzadkie, trudniejsze do znalezienia rodzaje specjalistów wojskowych. Dotychczas ukończono sześć figurek, wkrótce cały ich oddział trafi do sprzedaży.

Wargamer is hiring | Wargamer oferuje pracę

Wargamer company, Polish publisher of "By Fire and Sword" ruleset, is looking for a talented sculptors willing to sculpt 15 mm scale historical miniatures. Company will provide technical training and help with historical issues. If you are willing to try, please send your application alongside with photos of your sculpts here.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", szuka utalentowanych rzeźbiarzy figurkowych, chcących pracować w skali 15 mm. Firma zapewni szkolenie techniczne i pomoc w sprawach związanych z poprawnością historyczną. Jeśli uważasz, że nadajesz się do takiej pracy, przyślij swoje zgłoszenie, wraz ze zdjęcia własnych rzeźb pod ten adres mailowy.

Orc legs from Werewoolf Miniatures | Nogi orków z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has today shown its next set of upcoming 28 mm "heroic" scale parts, labelled simply as "Orc legs". You can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała dziś zdjęcia swojego kolejnego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic", który wkrótce znajdzie się w sprzedaży. Zestaw określono, po prostu, jako nogi orków. Fotografie dostępne są na profilu fejsbukowym producenta.

New bits from Spellcrow | Nowe części ze Spellcrow

 Spellcrow company has released two new sets of resin 28 mm "heroic" scale bits. First set is labelled as "Salamander/Dragon walker upgrade" and consists of  seven resin parts designed for converting miniatures. You can buy this set for 10.90 EUR. Second new release is named "Changed Knights shoulder pads" - this set contains ten resin casts in five different patterns. Price of this set is 8 EUR. Both new releases were designed by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż dwóch zestawów żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczonych do konwertowania figurek. Pierwsza z nowości to "Salamander/Dragon walker upgrade", w zestawie znajduje się siedem żywicznych odlewów części do konwertowania. Cena to 39,50 PLN. Drugi zestaw określono jako "Naramienniki Rycerzy Zmian" - zawiera on dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, a jego cena wynosi 29 PLN. Autorem wszystkich modeli jest Marek Rurarz.

New releases from Scibor Monstrous Miniatures | Nowości z firmy Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures company has released some new models. There are further two "Cossack Ogres" sets - first is another single miniature, this one is 28 mm "heroic" scale resin figure labelled as "Ogre Cossack Semen". You can buy this miniature for 20.98 EUR. Then we have "Ogre Cossacks Set", containing four 28 mm "heroic" scale miniatures - this set costs 65 EUR. Then there is 54 mm scale miniature labelled as "Alcomatir Barrel Slayer", its price is 20.11 EUR. Last new release is "Giant Head" round 50 mm base, available for 5.01 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kilku nowych modeli. Wśród nich znajdują się dwa następne zestawy z serii "Ogrów Kozaków". Pierwszy to figurka w skali 28 mm "heroic" oznaczona jako "Ogre Cossack Semen", jej cena to 83,80 PLN. Druga nowość w tej kategorii to "Ogre Cossacks Set", zawierający cztery dotychczas wydane figurki, zestaw dostępny jest w cenie 259,75 PLN. Trzeci nowy model to figurka w skali 54 mm nosząca nazwę "Alcomatir Barrel Slayer", można go nabyć w cenie 80,50 PLN. Ostatnia z nowości to podstawka "Głowa olbrzyma", okrągła o średnicy 50 mm, jest dostępna w cenie 20,10 PLN.

Power Axes from Kromlech | Energetyczne topory z Kromlecha

Kromlech has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale weapons labelled as "Power Axes". Set contains six casts in three different patterns. You can buy this new release for 6.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych broni w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Power axes". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów w trzech różnych wzorach. Cena nowości w sklepie producenta to 6,99 EUR.