wtorek, 12 maja 2015

Heavy japanese mortar from Black Grom Studio | Ciężki moździerz japoński z Black Grom Studio

Black Grom Studio has released its 28mm scale resin model of heavy japanese 320mm spigot mortar Type 98. You can buy this model for 6 USD.

Firma Black Grom Studio rozpoczęła sprzedaż swojego żywicznego modelu japońskiego ciężkiego moździerza Typ 98 kalibru 320 mm w skali 28 mm. Cena modelu wynosi 22 PLN.

Upcoming Egyptian bases | Zapowiedź egipskich podstawek

Scibor Monsterous Miniatures company has shared a photo showing upcoming new Egyptian bases being worked on. Check it here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła zdjęcie pokazujące opracowywane obecnie nowe podstawki "egipskie". Fotografię można zobaczyć tutaj.

Naiym'vael warriors for 'Afterglow' | Wojownicy Naiym'vael do gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of upcoming 'Afterglow' game, futuristic postapocalyptic skirmish set in a fantasy world, has shown photo of miniatures of warriors from next fraction - Naiym'vael.

Firma White Tree, wydawca opracowywanej gry "Afterglow", postapokaliptycznego skirmisza osadzonego w świecie fantasy, pokazała zdjęcie figurek wojowników kolejnej frakcji - Naiym'vael.

25% off for all Hi-Tech Miniatures' products | Zniżka 25% na wszystkie produkty Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company is moving to larger warehouse. To make moving easier, company would like to empty current storage room. It is your chance to grab some of HTM's miniatures with 25% discount.

Firma Hi-Tech Miniatures przenosi się do większej siedziby, z większym magazynem. By ułatwić sobie przeprowadzkę, producent chciałby pozbyć się zawartości dotychczasowego magazynu. To szansa na kupno produktów tego wytwórcy ze zniżką 25%.

Imperial Wolfbane cards | Karty do Imperialnych Wilków

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has released a Card Pack (pdf file) for recently released Imperial Wolfbanes.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", opublikowała plik pdf zawierający karty pozwalające używać w czasie rozgrywki niedawno wydane figurki Imperialnych Wilków.