sobota, 25 lipca 2015

'Norsgard' news | Co nowego w "Norsgardzie"?

'Norsgard' game is slowly going into final production stage. Developers of this game has recently shown photos of painted Crimson Champion miniature (sample was painted by Benjamin Torres) and boxes for factions starter sets.

Powoli zbliża się premiera gry "Norsgard". Twórcy pokazali ostatnio figurkę Szkarłatnego Czempiona pomalowaną przez Benjamina Torresa i zdjęcie pudełek zestawów startowych.

New turrets and sponsons from Puppets War | Nowe wieżyczki/sponsony z Puppets War

Puppets War company has released six new sets of turrets/sponsons in 28mm 'heroic' scale: 'Gatling weapon with mount';  'Flame weapon with mount'; 'Machine gun with mount', 'Plazma weapon with mount', 'Nuclear Heater with mount' and 'Laser with mount'. Each set contains one turret/sponson and is available for 6 EUR. Models are 35mm long, mount is 25mm high. All new releases are equipped with holes for mounting 3x1mm magnets and may be easily assembled on bottom, top or sides of vehicles produced by Puppets War.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży sześć zestawów nowych wieżyczek/sponsonów z uzbrojeniem w skali 28 mm "heroic": : "Gatling weapon with mount";  "Flame weapon with mount"; "Machine gun with mount""Plazma weapon with mount", "Nuclear Heater with mount" i "Laser with mount". Każdy zestaw zawiera jedną wieżyczkę/sponson i kosztuje 6 EUR. Modele mają 35 mm długości, wysokość samego mocowania broni to 25 mm. Wszystkie nowości zaopatrzone są w otwory do montowania magnesów 3x1 mm, wieżyczki/sponsony można zamontować na wierzchu, spodzie lub bokach pojazdów produkcji Puppets War.

Dead-Eye from 'Pulp City' | Dead-Eye z "Pulp City"

'Pulp City' game's website has been updated with a story of Dead-Eye hero. You can read it here. Miniature of this inspiring leader of Vigilantes faction is available for 9.95 GBP, his team is available too (9,95 GBP again).

Na stronie gry "Pulp City" pojawiła się opowieść przedstawiająca bohatera Dead-Eye. Można się z nią zapoznać tutaj. Figurka tego inspirującego przywódcy frakcji Vigilantes dostępna jest w cenie 9,95 GBP, natomiast jego zespół można kupić tutaj - również za 9,95 GBP.


Terra Guardians from Titan-Forge | Figurki Terra Guardians z Titan-Forge

Titan-Forge company has officially released first human models from its sci-fi range. There are two sets of Terra Guardians available now. First contains 10 miniatures of Terra Guardians and you can buy it for 25 EUR, second consists of 5 models, its price is 15 EUR. Models were sculpted by Daniel Wysocki.

Firma Titan-Forge rozpoczęła oficjalną sprzedaż pierwszych modeli ludzi ze swojej linii science-fiction. Obecnie dostępne są dwa zestawy figurek Terra Guardians. Pierwszy zawiera dziesięć miniaturek, jego cena to 25 EUR, drugi zestaw zawiera pięć figurek, jeco cena wynosi 15 EUR. Autorem rzeźb jest Daniel Wysocki.


Review of greenskins models from Kromlech | Recenzja kolejnych modeli zielonoskórych z Kromlecha

Spanish-language Dragones & Castillos blog has published a review of two Kromlech's releases - 'Orc Freak' and 'Goblin Nurses'. You can read review (or just see pictures) here.

Hiszpańskojęzyczny blog Dragones & Castillos opublikował recenzję dwóch produktów firmy Kromlech - zestawów "Orc Freak" oraz "Goblin Nurses". Z treścią recenzji (lub samymi zdjęciami), można zapoznać się tutaj.
SF Egyptians take over Scibor's webstore | Egipcjanie SF przejmują sklep SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a large wave of new SF Egyptians models in 28mm 'heroic' scale. There are three new 'SF Egyptian SF Warrior with Jetpacks' miniatures available (here, here and here - 20.98 EUR each). Then there are two new figures labelled as 'Egyptian SF Horus Guard #1' and  'Egyptian SF Horus Guard #2' (20.98 EUR each again). You can also field new Mech suit - 'SF Egyptian Osiris Mech Suit', available for 46.11 EUR. Last new release is a set of five miniatures 'SF Egyptian Warriors 5 figures set', which contains all new miniatures of warriors with jetpacks. This set is available for 54.50 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż licznych nowych zestawów modeli z linii SF Egyptians w skali 28mm "heroic". W sklepie producenta dostępne są trzy nowe figurki "SF Egyptian SF Warrior with Jetpacks" (pierwsza, druga, trzecia - cena to 83,80 PLN za figurkę). Dostępne są również dwie miniaturki o nazwach "Egyptian SF Horus Guard #1" oraz "Egyptian SF Horus Guard #2" (ponownie 83,80 PLN za figurkę). Dostępny jest też mech - "SF Egyptian Osiris Mech Suit", który kosztuje 184,10 PLN. Ostatnia nowość to zestaw pięciu figurek wojowników z jetpackami - "SF Egyptian Warriors 5 figures set", kosztujący 217,80 PLN.

Wargamer shows Lukasz Biczynski miniature | Wargamer pokazuje figurkę Łukasza Biczyńskiego

Wargamer company has shown new 15mm scale miniature of Lukasz Biczynski, hetman's standard bearer. It will - probably - be another special historical miniature, available only on selected events run by producer. More information will be available soon.
Update: This is not historical model - according to the representative of Wargamer, miniature depicts owner of the world largest collection of 'By Fire and Sword' miniatures and will be available during only one very special event.

Firma Wargamer pokazała nową miniaturkę w skali 15 mm - chorążego hetmańskiego Łukasza Biczyńskiego. Nowa figurka będzie - zapewne - kolejną miniaturką historyczną, dostępną wyłącznie podczas spotkań organizowanych przez Wargamera. Więcej informacji ma być dostępne już wkrótce.
Aktualizacja: Według informacji przedstawiciela Wargamera to nie jest model historyczny, przedstawia zaś właściciela największej na świecie kolekcji modeli do "Ogniem i mieczem". Będzie dostępny wyłącznie podczas jednego, specjalnego wydarzenia.
Kromlech Cyber Samurai components review | Recenzja części z linii Cyber Samurai Kromlecha

Power Armoured Blog has been updated with a review of Cyber Samurai components offered by Kromlech. You can read it here.

Na blogu Power Armoured Metal ukazała się recenzja części żywicznych z serii Cyber Samurai oferowanych przez firmę Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.

Platform renders from Black Grom Studio | Rendery zadaszonego peronu z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has shown 3D renders of new 28mm scale building model - Railway Station Platform. You can see pictures here and here.

Firma Black Grom Studio pokazała na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D nowego modelu budynku - zadaszonego peronu kolejowego. Obrazki można zobaczyć tutaj i tutaj.

Archfather Vampirion

Hi-Tech Miniatures company offers its newest 28mm 'heroic' scale miniature - 'Archfather Vampirion' - leader of Nightcrawlers army. Kit contains 11 parts (body, left arm, left fist, claws x 2, right arm, right fist, corona decoration, left and right small wings) and scenic base. You can buy it for 21 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje swój najnowszy produkt - figurkę w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Archfather Vampirion". Miniaturka przywódcy armii Nightcrawlers składa się z 11 części (korpus, lewe ramię, lewa pięć, szpony x 2, prawe ramię, prawa pięść, korona, lewe i prawe skrzydełko), dostarczana jest ze sceniczną podstawką wykonaną z żywicy. Cena tej nowości to 21 EUR.

Major Zack and operator Akira | Major Zack i operator Akira

Postindustrial Games company, publisher of upcoming cyberpunk 'Human Interface - Nakamura Tower' game, has shown two 3D renders of miniatures - Major Zack and Operator 'Akira' from Black Stone Commandos group. Check it here.


Firma Postindustrial Games, wydawca przygotowywanej gry cyberpunkowej "Human Interface - Nakamura Tower", pokazała rendery 3D dwóch kolejnych figurek - Majora Zacka oraz operatora "Akiry" z grupy Black Stone Commando. Rendery można zobaczyć tutaj.

Metal Beards engineer Gargy | Inżynier Gargy Metalowych Bród

Titan-Forge company has released 'Engineer Gargy' miniature for its range of steampunk dwarfs - Metal Beards. You can buy this new release for 13 EUR.

Firma Titan-Forge rozpoczęła sprzedaż figurki "Engineer Gargy" z linii miniaturek steampunkowych krasnoludów - Metalowych Bród. Nowość kosztuje 13 EUR.


The Praetorian Goliath video | Film z Pretoriańskim Goliatem

Prodos Games company has published a short movie showing render of Praetorian Goliath miniature for Dark Legion players. Miniature will be available soon in company's webstore.

Firma Prodos Games zamieściła krótki film pokazujący render figurki Pretoriańskiego Goliata dla graczy Legionu Ciemności. Figurka będzie wkrótce dostępna w sklepie producenta.


Spellcrow shows upcoming Space Elves vehicle | Spellcrow zapowiada pojazd Kosmicznych Elfów

Spellcrow company has shown two photos of upcoming Space Elves vehicle. Check it here.

Firma Spellcrow pokazała dwa zdjęcia, będące zapowiedzią modelu pojazdu dla Kosmicznych Elfów. Zerknijcie tutaj.


Puppets War forges are working | Kuźnie Puppets War pracują

Puppets War company has released a lot of new sets of heavy weapons for Mankind faction. New weapons are a little bit smaller then others in company's store as they will be used for new turrets and as a side armamant for vehicles. They even may be used as infantry weapons in the future. New sets: 'Machine weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Laser weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Flame weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Nuclear Heater weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Gatling weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Plasma weapons' (5 weapons, 10 EUR); 'Laser weapons tips' (5 weapon tips, 7 EUR); 'Flame tips' (5 weapon tips, 7 EUR); 'Nuclear Heater tips' (5 weapon tips, 7 EUR); 'Gatling tips' (5 weapon tips, 7 EUR); 'Plasma tips' (5 weapon tips, 7 EUR); 'Weapon cores' (5 weapon cores, 7 EUR). You can combine weapon tips and cores to assemble complete weapon. All casts are designed with holes for mounting 3x1mm magnets.
Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż kilkunastu zestawów nowych broni ciężkich dla frakcji Mankind. Nowe rodzaje uzbrojenia są nieco mniejsze od innych, podobnych zestawów broni w sklepie tego producenta, będzie je można wykorzystać do nowych wieżyczek i sponsonów z uzbrojeniem pojazdów. W przyszłości będzie też można użyć ich do uzbrojenia figurek piechoty. Nowe zestawy to: "Machine weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Laser weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Flame weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Nuclear Heater weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Gatling weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Plasma weapons" (5 odlewów, 10 EUR); "Laser weapons tips" (5 końcówek broni, 7 EUR); "Flame tips" (5 końcówek broni, 7 EUR); "Nuclear Heater tips" (5 końcówek broni, 7 EUR); "Gatling tips" (5 końcówek broni, 7 EUR); "Plasma tips" (5 końcówek broni, 7 EUR); "Weapon cores" (5 głównych elementów broni, 7 EUR). Końcówki broni przeznaczone są do montażu wraz z głównymi elementami broni. Wszystkie odlewy posiadają otwory do montowania magnesów 3x1 mm.