poniedziałek, 20 października 2014

Ancient Ones Gravbike (WIP) | Motor grawitacyjny Starożytnych (WIP)

Bitsbox company has shown on its Facebook profile photos of upcoming new model labelled as "Ancient Ones Gravbike". Model is still in work-in-progress stage but should be available at producer's webstore in November. Bitsbox will make two versions of the pilot miniature - female and male.

Firma Bitspudło zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanego nowego modelu, opisanego jako "Ancient Ones Gravbike". Model nadal jest jeszcze w fazie opracowywania, powinien jednak trafić do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta w listopadzie. Bitspudło wykona dwie wersje figurki pilota - płci żeńskiej i męskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz