niedziela, 15 lutego 2015

Preview of Neo-Gothic modules for Sci-Fi Base | Zapowiedź modułów Neo-Gotyckich do bazy SF

Assault Publishing company has shown us new photos of some Neo-Gothic modules of its upcoming sci-fi base in 15/20mm scale. Check it here.

Firma Assault Publishing podzieliła się z nami kilkoma zdjęciami modułów w stylu neo-gotyckim z przygotowywanej modularnej bazy sf w skali 15/20 mm. Można je obejrzeć tutaj.

Assembly guide for a Small Fountain from Black Grom Studio | Instrukcja montażu Małej Fontanny z Black Grom Studio

Black Grom Studio has published an assembly guide for its laser-cut 'Small Fountain' 28mm scale kit. You can find it here.

Firma Black Grom Studio udostępniła instrukcję montażu produkowanego przez siebie zestawu "Mała fontanna" w skali 28 mm. Instrukcję można znaleźć tutaj.

Set of 'Capes' by MaxMini | Zestaw "Płaszczy" z MaxMini

MaxMini company offers new set of resin 28mm 'heroic' scale 'Capes'. Set contains five different casts, you can buy it for 6.99 EUR.

Firma MaxMini oferuje nowy zestaw żywicznych "Płaszczy" w skali 28 mm "heroic". Zestaw zawiera pięć różnych odlewów, jego cena to 6,99 EUR.

'Alien vs. Predator' final approves | Końcowe zatwierdzenia gry "Alien vs. Predator"

'Alien vs. Predator' game's Facebook profile has been updated with a latest information about status of this much delayed product. It seems that Hollywood bosses finally gave their last approves and the game will be produced soon. Check more detailed information here.

Na profilu fejsbukowym gry "Alien vs. Predator" ukazała się informacja na temat obecnego statusu tej dość mocno opóźnionej gry firmy Prodos Games. Jak się wydaje, zmienione komponenty gry uzyskały ostatecznie akceptację licencjodawcy, co oznacza, że "AvP" wkrótce trafi do produkcji. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Radar prototype from ZEN Terrain | Prototyp radaru z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown first photos of finished prototype of its upcoming radar model in 28mm scale. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ZEN Terrain pokazała pierwsze fotografie ukończonego prototypu opracowywanego obecnie modelu radaru w skali 28 mm. Zdjęcia można zobaczyć na profilu fejsbukowym tego producenta.