poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Preview of 'Mystic Sergius' from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź figurki "Mistyka Sergiusa" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has shown its next miniature - 'Mystic Sergius' in 28mm 'heroic' scale. New figure will be available soon.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała swoją kolejną figurkę - Mistyka Sergiusa w skali 28 mm "heroic". Nowa miniaturka wkrótce znajdzie się w sklepie producenta.

Prehistoric Skull collection from Werewoolf Miniatures | Zbiór prehistorycznych czaszek z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company offers its new set of terrain accessories - 'Prehistoric Skull Collection'. Set contains 12 resin skulls and 4 bones in 28mm 'heroic' scale - two of each designs. You can buy this new release for 8 EUR. Sculpted by Marcin Szymański, samples painted by Rafał "Rafix" Raczyński.

Firma Werewoolf Miniatures oferuje nowy zestaw akcesoriów terenowych o nazwie "Prehistoric Skull Collection". W zestawie znajdziemy 12 żywicznych czaszek i 4 kości w skali 28 mm "heroic" - po dwa odlewy każdego wariantu. Cena tej nowości to 30 PLN. Autorem rzeźb jest Marcin Szymański, wzory pomalował Rafał "Rafix" Raczyński.

Review of LootPile.eu domes | Recenzja kopuł z LootPile.eu

MSC Review Connect blog has published a review of glass domes from LootPile.eu. You can read it here.

Na blogu MSC Review Connect ukazała się recenzja szklanych kopuł do ochrony figurek z LootPile.eu. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Guardian of the Forge unlocked | Odblokowany Strażnik Kuźni

There are still six days left thill the end of the 'Afterglow' crowdfunding campaing. Producer of this upcoming fantasy postapocalyptic skirmish game has informed that one more additional goal has been reached - miniature of Guardian of the Forge has been unlocked. Next goal is to raise 7 500 PLN to fund releasing of Rats - three additional models for Wastelanders faction. So far project has raised more then 5 800 PLN.

Do końca zbiórki społecznościowej gry "Afterglow" pozostało jeszcze sześć dni. Producent tej przygotowywanej postapokaliptycznej gry skirmishowej, firma White Tree, poinformował, że odblokowano kolejny cel dodatkowy - miniaturkę Strażnika Kuźni. Kolejnym celem są trzy modele Szczurów do frakcji Ludzi Pustkowi, które zostaną wydane po zebraniu 7 500 PLN. Obecnie projekt wsparto kwotą ponad 5 800 PLN.


Space Elves Bikes from Spellcrow | Motory Kosmicznych Elfów ze Spellcrow

Spellcrow company has released new 28mm 'heroic' scale models of 'Space Elves Bikes'. Models are available in three sets - 'Space Elves Bike' (1 model, 10.90 EUR); 'Space Elves Bikes' (3 models, 27.32 EUR) and 'Space Elves Bikes Squadron' (10 models, 80.04 EUR). All bikes are supplied with flying bases, master was designed by Piotr Pirianowicz and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż nowego modelu w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę Motor Kosmicznych Elfów". Model dostępny jest w jednym z trzech zestawów: "Motor Kosmicznych Elfów" (1 model, 39,50 PLN); "Motory Kosmicznych Elfów" (3 modele, 99 PLN) oraz "Szwadron motorów Kosmicznych Elfów" (10 modeli, 290 PLN). Do modeli dostarczane są podstawki do modeli latających. Autorem projektu jest Piotr Pirianowicz, model wzorcowy wyrzeźbił Marek Rurarz.