środa, 29 października 2014

Ancient Ones Eldar concept art | Szkic koncepcyjny figurki Ancient Ones Eldar

Bitsbox company has shown two differnt concept arts for Ancient Ones Eldar miniature, which will drive upcoming Gravbike model from this producer. Arts may be seen here, on company's Facebook profile.

Firma Bitspudło pokazała dwa różne szkice koncepcyjne figurki Ancient Ones Eldar, kierowcy opracowywanego modelu gravbike'a. Szkice można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz