czwartek, 3 kwietnia 2014

Kromlech's webstore finally open | Otwarcie sklepu firmy Kromlech

Kromlech's webstore is finally open. You may find it here. To celebrate this producer has announced special First Salvo! promotion. Untill the end of this weekend (PST) all items in the Kromlech's online store are discounted by 15%.

W końcu działa sklep sieciowy firmy Kromlech. By uczcić to ważne dla firmy wydarzenie, producent ogłosił specjalną promocję o nazwie Pierwsza Salwa! Do końca tego weekendu (wg. czasu PST) wszystkie produkty oferowane w sklepie producenta sprzedawane są ze zniżką 15%.

"Pulp City" Kickstarter update #5 | Piąta aktualizacja stanu kickstartera "Pulp City"

"Pulp City" game's Kickstarter website has been updated again - fifth time. In this newest udpate the team behind the game gave us some information about current status of the finished campaign. Seems everything is going smooth and we can also see photos of previously unseen sculpt - still unfinished Wonder Wight.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została ponownie, już po raz piąty, zaktualizowana. Tym razem aktualizacja jest raczej krótka - wszystko idzie zgodnie z planem. Przedstawione zostały zdjęcia opracowywanej właśnie nowej figurki - Wonder Wight.

New and refreshed sculpts from SMM (WIP) | Nowe i poprawione rzeźby z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures is currently updating its oldest 54 mm miniatures. You can see some photos of resculpted old dwarves here and here (there are currently three of them being renewed). Additionally, producer has shown some photos on next Polish dwarf miniature - this one is labelled as Winged Hussar wild boar rider.

Firma Scibor Monstrous Miniatures odnawia obecnie swoje najstarsze rzeźby w skali 54 mm. Zdjęcia niektórych z tych figurek, sfotografowanych w trakcie prac, dostępne są tu i tu. W tej chwili trwają prace nad trójką postaci krasnoludów, po ich zakończeniu na warsztat trafią kolejne krasnoludy w tej skali.
Dodatkowo producent pokazał zdjęcia przygotowywanej kolejnej figurki z serii Polskich Krasnoludów - najnowszy dodatek do tej serii będzie husarzem dosiadającym dzika.

New Dwarrf from Spellcrow (WIP) | Nowy krasnolud ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow company has shown on its Facebook fanpage a new 28 mm "heroic" scale sculpt. New miniature depicts a Dwarf with a knife. You can see it here.

Firma Spellcrow zaprezentowała na swoim profilu fejsbukowym nową rzeźbę w skali 28 mm "heroic". Nowa figurka przedstawia krasnoluda uzbrojonego w nóż. Można ją zobaczyć tutaj.

Patrol cap heads from Puppets War | Głowy w czapkach z Puppets War

Puppets War company has released new set of 28 mm "heroic" scale resin parts labelled as "Patrol cap heads". Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 7 EUR.
Sculpts by Maciej Powarunas.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Głowy w czapkach". Zawartość zestawu to dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, jego cena wynosi 7 EUR. Autorem rzeźb jest Maciej Powarunas.