poniedziałek, 19 stycznia 2015

Upcoming Techpack from Puppets War | Zapowiedź Techpacka z Puppets War

Puppets War has shared with us some photos of its upcoming Techpack. Producer would like which of the three miniatures shown on the pictures should get it - Ripper, Striker or Heavy Biker. You can vote on your favourite choice by liking pictures and add sugestions of armament for each miniature. Manufacturer will draw one voter for each picture and he or she will get mini which he/she voted for, with head and armamant chosen from Puppets War range.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym kilka zdjęć pokazujących opracowywany model techpacka. Producent chciałby wiedzieć, która z figurek, jakie są na zdjęciach, powinna otrzymać go na stałe - Ripper, Striker czy Heavy Biker. "Lubiąc" zdjęcia można zagłosować na wybraną figurkę, w komentarzach można również wpisywać własne propozycje uzbrojenia figurek. Spośród osób, które polubią zdjęcia, producent wylosuje po jednej dla każdej fotografii - otrzymają one miniaturkę, którą "polubiły", z wybraną przez siebie głową i uzbrojeniem produkowanym przez Puppets War.

Park fountain from Black Grom Studio | Fontanna parkowa z Black Grom Studio

Black Grom Studio company's Facebook profile has been updated with photos showing finished next project - 28mm scale 'Big Fountain' model. Model is laser-cut from hdf boards and 2mm thick plexi. Its dimensions are 30x26cm, poles are 3cm high, flush has 6cm of height. Price in EUR is still unknown, but in PLN it is 75 (about 17.25 EUR).

Na profilu fejsbukowym firmy Black Grom Studio zamieszczone zostały zdjęcia pokazujące kolejny ukończony projekt, który trafi wkrótce do sprzedaży - "Duża fontanna parkowa" w skali 28 mm. Model wycinany jest laserowo z płyt HDF i pleksi o grubości 2 mm, ma wymiary 30x26 cm, słupki mają wysokość 3, a strumień wody 6 cm. Cena będzie wynosić 75 PLN.

Ogre Highlander Chieftain and Nightmare Stallion from Rothand Studio | Harnaś ogrów rozbójników i koszmarny ogier z Rothand Studio

Rothand Studio company offers its two newest resin 28mm 'heroic' scale miniatures. First of the new releases is labelled as 'Ogre Highlander Chieftain' - you can buy it for 18 EUR. Second new product is 'Nightmare Stallion' - its price is 18 EUR too. If You want to buy these figures, please contact company via Facebook or email.

Firma Rothand Studio rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nich to "Ogre Highlander Chieftain" - można go kupić za 18 EUR. Druga z nowości to "Nightmare Stallion", jej cena to również 18 EUR. Figurki można kupić kontaktując się z producentem za pośrednictwem Facebooka lub wysyłając wiadomość na ten adres emailowy.

Girls from Ristul's Market | Dziewczyny z Ristul's Market

Ristul's Market company has released a new range of 28mm 'heroic' scale miniatures, which may be described with one word - girls. There are seven miniatures of individual girls - 'Shower Girl', 'Towel Girl', 'Water Girl', 'Lindy, the Violinist', 'Tavern Waitress', 'Fruit Saleswoman' and 'Tavern Cleaning Lady'. All those miniatures are priced at 5.75 EUR each. Additionally, there is one larger set, containing three miniatures - 'Bath Girls'. This set contains three miniatures in 28mm 'heroic' scale and three resin, scenic square 20mm bases. Yours for 12.50 EUR.

Firma Ristul's Market oferuje nową serię żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", można je opisać jednym słowem - "dziewczyny". Producent oferuje siedem figurek dziewcząt - "Shower Girl", "Towel Girl", "Water Girl", "Lindy, the Violinist", "Tavern Waitress", "Fruit Saleswoman""Tavern Cleaning Lady". Każda z tych figurek kosztuje 24,85 PLN. Dodatkowo dostępny jest też jeden zestaw zawierający trzy figurki żywiczne w tej samej skali i trzy żywiczne figurki sceniczne o boku 20 mm - "Bath Girls", jego cena to 54,02 PLN.

Standard tabards from Spellcrow | Standardowe przepaski ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin 28mm 'heroic' scale conversion bits labelled as 'Standard tabards'. Set contains ten casts in five different designs. You can buy this new release for 8 EUR.
Tabards were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje zestaw nowych żywicznych części do konwersji w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Przepaski standardowe". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, cena nowości to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Who let the dogs out? | Kto wypuścił psy?

The Capitol megacorporation from 'Warzone Resurrection' game will receive animal reinforcements soon. Prodos Games, publisher of 'Warzone', has revealed that 'K9' unit will be available at company's webstore on 30th of January.

Megakorporacja Capitol z gry "Warzone Resurrection" doczeka się wkrótce zwierzęcego wsparcia. Prodos Games, wydawca gry, ogłosił, że jednostka "K9" trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym w dniu 30 stycznia.