czwartek, 18 września 2014

Attack of The Orc Juggernauts from Kromlech | Atak Orczych Juggernautów z Kromlecha

Kromlech has released a huge wave of new models today - all big, green and very, very mean. There are two new models of famous Orc Juggernauts from this manufacturer. First of the new releases is "Orc Juggernaut with Krush Rokkets". Juggernaut is armed with a Rokket launcher and one of the massive close combat weapons (crusher or buzzsaw). Miniature is supplied with round plastic 40 mm base - all for 18.99 EUR. Second new model is labelled as "Orc Juggernaut with Rippa Buzzsaws" - as the name suggests, its amament consists of two huge Mega Buzzsaws. Miniature is supplied with 40 mm round plastic base too and its price is 15.99 EUR.
You can also buy a squad of Juggernauts now - "Juggernaut Rippa Squad" consists of three models of rippa-armed juggernauts - prepare to pay 44.99 EUR for this unit.
All new models may be bought with classic bare heads or new enclosed helmets.
Kromlech has also announced a small competition of sorts - you will have a chance of winning one new Orc Juggernaut with Krush Rokkets and Juggernaut Rippa Squad if you like this post and Facebook profile of Kromlech. Winner will be chosen randomly tomorrow.

Kromlech miał dziś pracowity dzień - do sklepu sieciowego tego producenta trafiły nowe, duże modele - wielkie, zielone i bardzo, bardzo wojownicze. Pierwsza z nowości to kolejna wersja lubianego modelu Orczego Juggernauta - "Orc Juggernaut with Krush Rokkets". Miniaturka w tej wersji uzbrojona jest w wyrzutnię rakiet i jedną z dwóch potężnych broni do walki wręcz (crusher lub buzzsaw). Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 40 mm. Jej cena to 76 PLN. Druga nowość nosi nazwę "Orc Juggernaut with Rippa Buzzsaws" - jak wynika z samej nazwy, uzbrojenie tej orkowej maszyny śmierci to dwie wielkie piły Mega Buzzsaws. Figurka dostarczana jest z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 40 mm. Cena wynosi 64 PLN.
Od dziś dostępny jest także oddział Juggernautów - zestaw "Juggernaut Rippa Squad" zawiera trzy modele juggernautów uzbrojonych w piły. Można go kupić za 180 PLN.
Wszystkie nowe modele można kupić z jednym z dwóch wariantów głów - klasycznych, nagich z celownikami lub nowych w hełmach.
Kromlech ogłosił też mały konkurs, w którym nagrodą są zestawy "Orc Juggernaut with Krush Rokkets" oraz "Juggernaut Rippa Squad". Otrzyma je wybrana losowo osoba, która polubi ten wpis producenta oraz jego profil na fejsbuku.

Celebrating continues | Świętowania ciąg dalszy

Assault Publishing still celebrates its 3rd birthday. This time you can get special 15% discount on nearly full range of sci-fi wargame products in company's webstore: "PMC 2640" printed rulebooks, Assault Publishing APDS range of 15 mm scale miniatures, Oddział Ósmy miniatures, APCR range miniatures and HEAT terrain models. Check it here.

Firma Assault Publishing nadal świętuje swoje trzecie urodziny. Tym razem oferuje 15% zniżkę na niemal wszystkie produkty wargamingowe sci-fi w swoim sklepie sieciowym - drukowany podręcznik "PMC 2640", figurki z firmowej linii miniaturek w skali 15 mm APDS, figurki Oddziału Ósmego, miniaturki z serii APCR oraz tereny z serii HEAT. Pełny tekst informacji wydawnictwa znajduje się na jego stronie.

Unusual materials for ZEN Terrain future models | Nietypowe materiały w przyszłych modelach z ZEN Terrain

ZEN Terrain company is trying new materials in its upcoming building models laser-cut from HDF boards. Yesterday company has shown thin cardboard, today it was transparent thin plastic. Manufacturer would like to make models with more curves and thinner materials bends without breaking.

Firma ZEN Terrain próbuje wykorzystać nowe materiały w swoich przyszłych modelach budynków wycinanych laserowo z płyty HDF. Wczoraj producent pokazał próbkę wykorzystującą cienką tekturę, dziś zaś zdjęcie z cienkim, przezroczystym plastikiem. Próby mają na celu opracowanie modeli mających krzywizny - materiały o mniejszej grubości pozwalają uzyskać takie kształty bez łamania się.

Five cheaper models from SMM | Pięć tańszych zestawów z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers five of its sets 30% cheaper. All of them are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First of those models is labelled as "Dwarf General #2" - you can buy it for 5.26 EUR. Second set is "Moscal General on War Bull", available for 32.28 EUR, then "Roman Cruiser Mech Suit #1" which costs 17.63 EUR and "Dwarf King on War Bear" with a price tag of 26.4 EUR. The last cheaper kits is set of "Dwarven Ruins Terrain", available for 17.63 EUR. All prices are valid for close to five days, with exception of "Dwarf King on War Bear", which is valid for close to four days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje pięć z produkowanych przez siebie modeli i zestawów w cenie o 30% niższej od standardowej. Wszystkie zestawy objęte promocją zawierają modele i figurki wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwszym z tych zestawów jest "Dwarf General #2" - można go kupić za 21 PLN. Drugi z tańszych modeli to "Moscal General on War Bull", dostępny w cenie 128,87 PLN, kolejny zaś nosi nazwę "Roman Cruiser Mech Suit #1", jego cena wynosi 70,49 PLN. Czwartym z modeli jest "Dwarf King on War Bear", kosztujący 105,56 PLN. Ostatnim produktem oferowanym w obecnej promocji jest zestaw "Dwarven Ruins Terrain", kosztujący 70,49 PLN. Wszystkie ceny obowiązują przez blisko pięć dni, za wyjątkiem modelu "Dwarf King on War Bear", jego cena jest ważna przez blisko cztery dni.

An interview with "Afterglow" game maker | Wywiad z twórcą gry "Afterglow"

Ingladius.pl website has published an interview with Oskar Walczewski, maker of upcoming "Afterglow" skirmish game set in futuristic, postapocalyptic world. White Tree company, publisher of the game, is currently running crowdfunding campaign to raise funds for releasing first two starter sets for "Afterglow".
Interview is in Polish only.

Na stronie Ingladius.pl ukazał się wywiad z Oskarem Walczewskim, twórcą przygotowywanej obecnie do wydania gry "Afterglow", której akcja osadzona jest w futurystycznym, postapokaliptycznym świecie. Firma White Tree, wydawca gry, prowadzi obecnie zbiórkę społecznościową za pośrednictwem serwisu Wspieram.to, chcąc zebrać fundusze na wydanie dwóch pierwszych zestawów startowych do gry.