środa, 25 lutego 2015

Hardfoam containers from Micro Art Studio | Kontenery z utwardzanej pianki z Micro Art Studio

Micro Art Studio company offers new set or 28mm scale terrain models - 'Containers'. Set contains four models, you can buy it for 19.68 EUR. Single container has following size: length 11.6 cm; width 6 cm and height 5.8 cm. Models are made from structure hardfoam, they were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy zestaw modeli terenu w skali 28 mm - "Containters". Zestaw zawiera cztery modele kontenerów, jego cena wynosi 72,82 PLN. Pojedynczy kontener ma następujące wymiary: długość 11,6 cm; szerokość 6 cm oraz wysokość 5,8 cm. Modele wykonane są z wytrzymałej pianki, ich autorem jest Sebastian Makowski.

Imperial MegaDeck inbox | Recenzja Zestawu Kart Imperialu

Dice and Brush blog has been updated with a review of Imperial MegaDeck set of cards for 'Warzone Resurrection' game. You may read it here.

Na blogu Dice and Brush ukazała się recenzja Zestawu Kart Imperialu do gry "Warzone Resurrection". Z tekstem recenzji można zapoznać się tutaj.

Win Wulfkin warrior | Wygraj wojownika Wulfkinów

'Norsgard' game's team offers oppurtunity to win one of its Wulfkin warriors miniature. All you need to do is to share and comment on this Facebook post.

Zespół twórców gry "Norsgard" oferuje możliwość wygrania figurki wojownika Wulfkinów. By mieć szansę otrzymać miniaturkę za darmo, trzeba udostępnić i skomentować ten wpis na Facebooku.

Assembling XIX Century block of flats video | Wideoinstrukcja montażu dziewiętnastowiecznych kamienic z Micro Art Studio

Micro Art Studio company has published first 'Wolsung SSG' assemble videotutorial, showing how to assemble XIX Century Block of Flats model. Check it here.

Firma Micro Art Studio opublikowała pierwszą wideoinstrukcję montażu modelu budynku do gry "Wolsung SSG" - pokazane zostało sklejanie modelu dziewiętnastowiecznej kamienicy. Film można obejrzeć tutaj.

Photo of Plague Lord's conversion set from Spellcrow | Zdjęcie zestawu do konwersji Lorda Plagi ze Spellcrow

Spellcrow company has published a photo showing upcoming conversion set for its 'Plague Lord' miniature. You can see it here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanego zestawu do konwersji produkowanej przez siebie figurki "Lorda Plagi". Można je obejrzeć tutaj.

Upcoming Imperial hero for 'Warzone Resurrection' | Zapowiedź bohatera Imperialu do gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown part of the 3D render of upcoming Imperial hero miniature. You can see picture here.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazała fragment rendera 3D przygotowywanej figurki bohatera megakorporacji Imperial. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.