wtorek, 5 sierpnia 2014

New stretch goal for "The Deluge" Kickstarter campaign | Nowy cel dodatkowy w kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer's "The Deluge" Kickstarter campaign has gathered more then 26 000 GBP so far, unlocking musketeers and armoured pikemen. Publisher of "By Fire and Sword" has announded another stretch goal, which will be unlocked once more then 30 000 GBP will be gathered. It will be an Imperial skirmish set. You can find English version of the rules for this set here.
Additionally Wargamer has announced that the commander of the set will be chosen by backers from the provided short list. Check detailed information here.

Kampania kickstarterowa dodatku "Potop" do "Ogniem i mieczem" zgromadziła w tej chwili ponad 26 000 GBP, odblokowane zostały właśnie figurki muszkieterów i opancerzonych pikinierów piechoty starego typu. Wydawca gry ogłosił kolejny cel dodatkowy, który zostanie odblokowany po osiągnięciu poziomu 30 000 funtów. Będzie to zestaw zawierający figurki podjazdu cesarskiego. Polska wersja zasad tego podjazdu jest dostępna tutaj.
Wargamer podał również, że dowódca tego podjazdu zostanie wybrany przez osoby wspierające kampanię, będzie to jeden z historycznych dowódców wymienionych w aktualizacji strony kampanii. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Summer Beach bases from Ristul's Market | Podstawki Summer Beach z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers new set of resin scenic bases - Summer Beach. New set contains two wide lips, round 40 mm bases, you can buy it for 5.75 EUR.

Firma Ristul's Market oferuje nowy zestaw żywicznych podstawek scenicznych o nazwie Summer Beach. W zestawie znajdują się dwie okrągłe podstawki z wypukłym brzegiem o średnicy 40 mm, jego cena to 24,06 PLN.