poniedziałek, 16 lutego 2015

Hi-Tech style modules for Sci-Fi base | Moduły Hi-Tech do basy SF

Assault Publishing company has shown third variant of its upcoming modular sci-fi 15/20mm base - Hi-Tech. You can see photos here.

Firma Assault Publishing pokazała trzeci wariant przygotowywanych modułów bazy SF w skali 15/20 mm. Pokazane dziś moduły to wersja Hi-Tech, ich zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Review of 'Arm Weapons and Climb Solo' game | Recenzja gry "Arm Weapons and Climb Solo"

The Flying Lead blog has been updated with a short review of 'Arm Weapons and Climb Solo' ruleset by Assault Publishing. You can read it here.

Na blogu The Flying Lead ukazała się krótka recenzja zasad "Arm Weapons and Climb Solo" wydawanych przez firmę Assault Publishing. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.