niedziela, 11 listopada 2012

Beczki i skrzynie ze skarbami z Basicks - (WIP) | Barrels and treasure chests from Basicks (WIP)

Na profilu fejsbukowym firmy Basicks pojawiły się grafiki, przedstawiające przygotowywane zestawy. Będą to beczki na paliwo i skrzynie ze skarbami. Zestaw beczek będzie zawierał pięć sztuk, zestaw skrzyń pięć różnych skrzyń oraz, dodatkowo, dwie sakiewki z rozsypanymi monetami.

Basicks Facebook profile has been updated with photos showing some upcoming releases - fuel barrels and treasure chests. Barrels set will contain five barrels, set of treasure chests will contain five chests and - additionally - two coin pouches.