poniedziałek, 23 lutego 2015

New 54mm scale miniature from SMM | Nowa figurka w skali 54 mm z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has shown photos of a new 54mm scale miniature, which will be available later this week. You can see photos here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła fotografie nowej figurki w skali 54 mm, która trafi do sprzedaży w tym tygodniu. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Upgraded Tech Dice Tower from Q-Workshop | Ulepszona wieża do kostek Tech z Q-Workshop

Q-Workshop company offers improved version of its Tech Dice Tower. You can buy it for 19.90 USD.

Firma Q-Workshop oferuje ulepszoną wersję swojej wieży do rzucania koścmi "Tech". Jej cena to 60 PLN.

Upcoming torsos and legs for guards from Spellcrow | Zapowiedź nóg i korpusów gwardzistów ze Spellcrow

Spellcrow company has previewed its upcoming 'feral' legs and torsos for guards/scouts miniatures. New sets will be available this week.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie nowych odlewów nóg oraz torsów Gwardii/Skautów. Zestawy trafią do sprzedaży w tym tygodniu.

'Wolsung Expansion' Kickstarter campaign update | Informacja o kampanii kickstarterowej dodatku do "Wolsunga"

Micro Art Studio company has updated its Kickstarter campaign website of 'Wolsung Expansion'. New update shows finished and printed new miniatures and painted example of Necrogolem.

Firma Micro Art Studio dokonała aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej dodatku go gry "Wolsung". Nowy wpis pokazuje skończone i wydrukowane mastery kolejnych figurek oraz pomalowaną figurkę Nekrogolema.